DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ISLE 104MUHASEBE - II3 + 02. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, dönem sonu muhasebe işlemlerinin kayıtlarının nasıl yapıldığını ve bilanço ile gelir tablosunun nasıl hazırlandığını öğretmektir.
Ders İçeriği Derste envanter kavramı, tüm muhasebe hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri ve bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması incelenmektedir
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Envanter kavramını tanır
2Dönem sonu işlemlerini gerçekleştirebilir
3Dönem sonu işlemlerinin kaydını yapar
5Tablolardaki muhasebe bilgilerini okuyabilir
4Temel finansal tabloları düzenleyebilir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 012412  
ÖK 022412  
ÖK 032412  
ÖK 042412  
ÖK 052412  
Ara Toplam1020510  
Katkı241200

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Ödevler2714
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar12HAFİZE MEDER ÇAKIR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ISLE 104 Dersin Adı:  MUHASEBE - II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 12   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR HAFİZE MEDER ÇAKIR E-Mail:  hmeder@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2679,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Bu dersin amacı, dönem sonu muhasebe işlemlerinin kayıtlarının nasıl yapıldığını ve bilanço ile gelir tablosunun nasıl hazırlandığını öğretmektir.
İçerik : Derste envanter kavramı, tüm muhasebe hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri ve bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması incelenmektedir
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Muhasebe Sürecinin Gözden Geçirilmesi
2 Mizan Kavramı ve Genel Geçici Mizan
3 Dönem sonu İşlemi Kavramı
4 Dönem sonu işlemleri ve kayıtları (Dönen Varlıklar)
5 Dönem sonu işlemleri ve kayıtları (Dönen Varlıklar)
6 Dönem sonu işlemleri ve kayıtları (Duran Varlıklar)
7 Dönem sonu işlemleri ve kayıtları (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar)
8 Vize
9 Dönem sonu işlemleri ve kayıtları (Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)
10 Dönem sonu işlemleri ve kayıtları (Öz Kaynaklar)
11 Dönem sonu işlemleri ve kayıtları (Gelir ve Gider Hesapları)
12 Genel Kesin Mizanın Hazırlanması
13 Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanması
14 Monografi Çalışması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Sevilengül, O., Genel Muhasabe, , Gazi Kitapevi, 2010.Türkçe
Genel Muhasebe, Orhan SevilengülTürkçe
Genel Muhasebe, Orhan SevilengülTürkçe
Genel Muhasebe, Orhan SevilengülTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları