DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBKY 436YÖNETİM VE ETİK3 + 08. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı, etikle ilgili temel kavramlar ve etik teoriler çerçevesinde kamu yönetimi ve etik ilişkisi konusunda bilgi vermektir.
Ders İçeriği Etiğe ilişkin temel kavram ve unsurlar, yönetsel etik kavramı ve felsefi boyutları, kamu yönetiminde etiğin önemi, etik ilke ve standartlar, etik yasaları, etik karar verme ve Türkiye´de yönetsel etikle ilgili normatif çerçeve ayrıntılı olarak incelenecektir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Etik kavramı ie ilgili bilgi sahibi olur.
2Etik mevzuatı ve etik ilke ve kodları öğrenir.
3Kamu yönetiminde etiğin önemini irdeler.
4Yolsuzluğun nedenleri ve sonuçlarını analiz eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01      
ÖK 02      
ÖK 03      
ÖK 04      
Ara Toplam      
Katkı000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları