DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBKY 308SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ3 + 08. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Tarihsel bir perspektif açısından sivil toplum kavramının bugün taşıdığı anlamı kavrar; teorik bilgiler ışığında Türk tarihinde sivil toplum anlayışından bahsetmenin mümkün olup olmayacağını analiz eder
Ders İçeriği Sivil toplumun tarihsel gelişimi ile 20.yüzyılın son çeyreğinde kavramın yeniden ortaya çıkışının ele alınması, kavramın demokrasi ile ilişkisinin anlatılması
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Sivil toplum kavramının, siyasal düşüncedeki önemini kavrar
2Sivil toplum kavramının içeriğini açıklar
3Kavramın bugün taşıdığı anlamın ortaya çıkmasında Hegel ve Gramsci’nin önemli olduğunu anlar, eleştirel yorumlar yapar
4Kavramın demokratik bir yönetim için son derece önemli olduğunun farkına varır
5Türk siyasal yaşamında demokratik siyasal kültürün eksikliğinin aslında sivil toplum açısından bir eksiklikle yakın bir ilişkisinin olduğunu analiz eder
1Sivil toplum kavramının, siyasal düşüncedeki önemini kavrar
2Sivil toplum kavramının içeriğini açıklar
3Kavramın bugün taşıdığı anlamın ortaya çıkmasında Hegel ve Gramsci’nin önemli olduğunu anlar, eleştirel yorumlar yapar
4Kavramın demokratik bir yönetim için son derece önemli olduğunun farkına varır
5Türk siyasal yaşamında demokratik siyasal kültürün eksikliğinin aslında sivil toplum açısından bir eksiklikle yakın bir ilişkisinin olduğunu analiz eder

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01      
ÖK 02      
ÖK 03      
ÖK 04      
ÖK 05      
Ara Toplam      
Katkı000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU