DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKON 441ENERJİ EKONOMİSİ3 + 08. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu ders, enerji tarihi, enerji ekonomisi, enerji yer değişimi, enerji jeopolitikası, enerji ve küresel iklim değişikliği ve enerji güvenliği gibi enerji politikalarını doğrudan ilgilendiren temel konularla birlikte, konvansiyonel ve yenilenebilir gibi alternatif enerji kaynakları hakkında yeterli bilgi vermek amacıyla tasarlanmıştır.
Ders İçeriği Bu dersin ilk bölümünün ana konu başlıkları enerjiye genel bakış, tarihçe ve enerji yer değişimi, önemli enerji çağları, enerji ve egemen güçler, enerji kaynaklarının jeopolitikası ve enerji güvenliği, Hubbert eğrisi ve petrol zirvesi teorisi, birincil enerji kaynakları, enerji dönüşümü ve ikincil enerji, ekonomik bir sektör olarak enerji, sektörel enerji nihai tüketimini, sürdürülebilir enerji gelişimi, enerji ve çevreden oluşmaktadır. İkinci bölümü ise kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan başlayarak, rüzgar, güneş, jeotermal, hidro, biyomass ve hidrojen gibi yenilenebilir enerjilerle devam etmektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Enerji bilimi ile ilgili temel konular hakkında görüş belirtir.
2Küresel enerji sisteminin tarihsel dinamiklerini, enerji kaynakları arasındaki yer değişim mekanizmasını ve gelecekteki enerji sistemlerini analiz eder.
3Ülkelerin enerji politikaları ve küresel kaynak savaşları arasındaki ilişkiyi analiz ederek uluslararası ilişkilerin günümüzdeki dinamiklerini yorumlar.
4Enerjinin çevre bozulması ve iklim değişikliği gibi küresel olaylara etkisini analiz eder.
5Sürdürülebilir enerji gelişimi ve politikaları hakkında detaylı görüş belirtebilir.
6Ülkelerin enerji politikalarının temelini oluşturan enerji güvenliği ve enerjinin arz, talep ve transit güvenliğinin ülke politikalarındaki rollerini açıklar.
7Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların arama, üretim, taşıma ve nihai tüketim gibi süreçlerini analiz edebilir.
8Yenilenebilir enerji kaynaklarının, sürdürülebilir enerji gelişimindeki yaşamsal rolünün ülkelerin yenilenebilir enerji politikalarına etkilerini analiz eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1REŞAT CEYLAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKON 441 Dersin Adı:  ENERJİ EKONOMİSİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR REŞAT CEYLAN E-Mail:  rceylan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3846,
Ders Yeri İİBF C0103,
Amaç : Bu ders, enerji tarihi, enerji ekonomisi, enerji yer değişimi, enerji jeopolitikası, enerji ve küresel iklim değişikliği ve enerji güvenliği gibi enerji politikalarını doğrudan ilgilendiren temel konularla birlikte, konvansiyonel ve yenilenebilir gibi alternatif enerji kaynakları hakkında yeterli bilgi vermek amacıyla tasarlanmıştır.
İçerik : Bu dersin ilk bölümünün ana konu başlıkları enerjiye genel bakış, tarihçe ve enerji yer değişimi, önemli enerji çağları, enerji ve egemen güçler, enerji kaynaklarının jeopolitikası ve enerji güvenliği, Hubbert eğrisi ve petrol zirvesi teorisi, birincil enerji kaynakları, enerji dönüşümü ve ikincil enerji, ekonomik bir sektör olarak enerji, sektörel enerji nihai tüketimini, sürdürülebilir enerji gelişimi, enerji ve çevreden oluşmaktadır. İkinci bölümü ise kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan başlayarak, rüzgar, güneş, jeotermal, hidro, biyomass ve hidrojen gibi yenilenebilir enerjilerle devam etmektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Enerji ekonomisine giriş
2 Enerji piyasaları
3 Kömür ve petrol piyasaları
4 Doğal gaz ve elektrik piyasaları
5 Yenilenebilir enerji
6 Enerji talebi teorisi
7 Girdi-çıktı analizi
8 Enerji yatırımları
9 Ara sınav
10 Enerji ve çevre
11 Enerji güvenliği
12 Enerji politikaları
13 İklim değişikliği ve enerji
14 Genel değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Enerji ekonomisi ve politikaları, l. aydın, 2018.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları