DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKON 416UYGULAMALI EKONOMİK ANALİZ3 + 07. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Teori ve uygulama aracılığıyla makroekonominin temellerinin anlatılması.
Ders İçeriği Makroekonomik teoriyi anlama becerisi geliştirilerek; Milli Gelir, Ekonomik Büyümenin Dinamikleri, Enflasyon, Enflasyon ve İşsizlik arasındaki al-ver ilişkisi, İstikrar Politikaları, Tüketim ve Yatırım, Bankacılık Sistemi, Para ve Para Politikası, Ödemeler Dengesi konuları üzerinde durulacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Makroekonomi kavramını açıklar.
2Temel Ekonomik kavramların anlamlarını bilir.
3Ekonomik Büyüme Modellerini bugünkü ve geçmiş veriler ile tartışabilir.
4uygulamalı çalışmalar ışığında Phillips Eğrisi ilişkisini analiz eder.
5İstikrar Programları ve istikrar politikalarını yorumlar.
6Türkiye ve Avrupa Birliğindeki ödemeler dengesini açıklar.
1Makroekonomi kavramını açıklar.
2Temel Ekonomik kavramların anlamlarını bilir.
3Ekonomik Büyüme Modellerini bugünkü ve geçmiş veriler ile tartışabilir.
4uygulamalı çalışmalar ışığında Phillips Eğrisi ilişkisini analiz eder.
5İstikrar Programları ve istikrar politikalarını yorumlar.
6Türkiye ve Avrupa Birliğindeki ödemeler dengesini açıklar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01      
ÖK 02      
ÖK 03      
ÖK 04      
ÖK 05      
ÖK 06      
Ara Toplam      
Katkı000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Yaz1SELMA SEVİNÇ ORHAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKON 416 Dersin Adı:  UYGULAMALI EKONOMİK ANALİZ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Yaz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR SELMA SEVİNÇ ORHAN E-Mail:  sorhan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2746,
Ders Yeri İİBF C0102,
Amaç : Teori ve uygulama aracılığıyla makroekonominin temellerinin anlatılması.
İçerik : Makroekonomik teoriyi anlama becerisi geliştirilerek; Milli Gelir, Ekonomik Büyümenin Dinamikleri, Enflasyon, Enflasyon ve İşsizlik arasındaki al-ver ilişkisi, İstikrar Politikaları, Tüketim ve Yatırım, Bankacılık Sistemi, Para ve Para Politikası, Ödemeler Dengesi konuları üzerinde durulacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dışa Açık Büyüme Modelinin Dış Ticaret Bilançosuna Etkileri Kepenek (2009), Şahinöz (2001), Orhan (2003)a, Orhan (2003)b
2 Dışa Açık Büyüme Modelinin Sermaye İşlemleri Bilançosuna Etkileri. Kepenek (2009), Şahinöz (2001), Orhan (2003)a, Orhan (2003)b
3 Dışa Açık Büyüme Modelinin Döviz Kurlarına Etkiler
4 Dışa Açık Büyüme Modeli ve Sermaye Kaynaklarının Kullanım
5 Dışa Açık Büyüme Modeli ve Tarım Sektöründe yaşanan gelişmeler Kepenek (2009), Şahinöz (2001),
6 Dışa Açık Büyüme Modeli ve Sanayi Sektöründe yaşanan gelişmeler
7 Dışa Açık Büyüme Modeli ve Hizmetler Sektöründe yaşanan gelişmeler
8 Türkiye Ekonomisinin Demografik yapısı, Nüfus ve İş Gücü Piyasaları Kepenek (2009), Şahinöz (2001),
9 ARASINAV
10 Türkiye Ekonomisinde Endüstriyel İlişkiler Sistemi ve Çalışma Yaşamına İlişkin Düzenlemeler Economy
11 Türkiye Ekonomisinde Gelir Dağılımı Sorunu
12 le1994 Krizinin reel ve finansal nedenleri
13 1997-1998 Güney Doğu Asya, Meksika, Brezilya ve Rusya Krizlerinin Türkiye Ekonomisine Etkileri
14 2008Büyük Resesyonun Türkiye Ekonomisine Etkileri. Kepenek (2009), Özatay, F. (2009), Orhan (2006)a, Orhan (2006)b
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Kepenek, Y., Yentürk, N. (2009), Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi .Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları