DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKON 416UYGULAMALI EKONOMİK ANALİZ3 + 05. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Teori ve uygulama aracılığıyla makroekonominin temellerinin anlatılması.
Ders İçeriği Makroekonomik teoriyi anlama becerisi geliştirilerek; Milli Gelir, Ekonomik Büyümenin Dinamikleri, Enflasyon, Enflasyon ve İşsizlik arasındaki al-ver ilişkisi, İstikrar Politikaları, Tüketim ve Yatırım, Bankacılık Sistemi, Para ve Para Politikası, Ödemeler Dengesi konuları üzerinde durulacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Makroekonomi kavramını açıklar.
2Temel Ekonomik kavramların anlamlarını bilir.
3Ekonomik Büyüme Modellerini bugünkü ve geçmiş veriler ile tartışabilir.
4uygulamalı çalışmalar ışığında Phillips Eğrisi ilişkisini analiz eder.
5İstikrar Programları ve istikrar politikalarını yorumlar.
6Türkiye ve Avrupa Birliğindeki ödemeler dengesini açıklar.
1Makroekonomi kavramını açıklar.
2Temel Ekonomik kavramların anlamlarını bilir.
3Ekonomik Büyüme Modellerini bugünkü ve geçmiş veriler ile tartışabilir.
4uygulamalı çalışmalar ışığında Phillips Eğrisi ilişkisini analiz eder.
5İstikrar Programları ve istikrar politikalarını yorumlar.
6Türkiye ve Avrupa Birliğindeki ödemeler dengesini açıklar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01      
ÖK 02      
ÖK 03      
ÖK 04      
ÖK 05      
ÖK 06      
Ara Toplam      
Katkı000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar2MUSTAFA OZAN YILDIRIM

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKON 416 Dersin Adı:  UYGULAMALI EKONOMİK ANALİZ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MUSTAFA OZAN YILDIRIM E-Mail:  moyildirim@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3857,
Ders Yeri İİBF C0012,
Amaç : Teori ve uygulama aracılığıyla makroekonominin temellerinin anlatılması.
İçerik : Makroekonomik teoriyi anlama becerisi geliştirilerek; Milli Gelir, Ekonomik Büyümenin Dinamikleri, Enflasyon, Enflasyon ve İşsizlik arasındaki al-ver ilişkisi, İstikrar Politikaları, Tüketim ve Yatırım, Bankacılık Sistemi, Para ve Para Politikası, Ödemeler Dengesi konuları üzerinde durulacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Uygulamalı Ekonomik Analize Giriş
2 İktisadi ve Ekonometrik Modelleme Nedir?
3 Verilerin Elde Edilmesi ve Yorumlanması
4 Stata Programının Tanıtılması
5 Regresyon Modelinin Özellikleri ve OLS Tahmincisi
6 Çok Değişkenli Regresyon ve Yapısal Formları
7 İdeal durumun ihlalleri: Çoklu Doğrusal Bağlantı ve Değişen Varyans Problemi
8 Arasınav
9 İdeal durumun ihlalleri: Otokorelasyon Problemi
10 Birim Kök Testleri
11 Granger Nedensellik Testi
12 Stata Uygulamalı Ekonomik Analiz: Mikroiktisat Teorisinden Örnekler
13 Stata Uygulamalı Ekonomik Analiz: Makroiktisat Teorisinden Örnekler
14 Dönem Sonu Sınavı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Introductory Econometrics , J. M. WooldridgeEnglish
Temel Ekonometri, D.Gujarati and D.C.PorterTürkçe
Principles of Econometrics, R.C.Hill, W.E.Griffiths, and G.C. Lim, Fourth Ed.English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı40Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Proje30Proje
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları