DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ISLE 398KURUMSAL YÖNETİM3 + 08. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Çağdaş kurumların içinde bulunduğu çevrede yer alan hukuksal koşullar kurumların işleyişini önemli derecede etkilemekte ve bu durum, yönetim kurullarının kurumları kontrol etme mekanizmalarını giderek güçlendirmektedir. Kurul, bir yanda hukuksal koşullara uygun bir işleyişi sağlamak durumundayken, diğer yanda ise uzun vadede başarıyı getirecek stratejilerin oluşturulması ve uygulanması için gerekli koşulları yerine getirmekle yükümlüdür. Küreselleşmeyi ve yerel çevre koşularını birlikte düşündüğümüzde, bu iki yükümlülüğün aynı anda yerine getirilmesi oldukça zor görünmektedir. Bu nedenle, günümüz organizasyonlarının içsel ve dışsal denetim mekanizmaları, risk yönetimi ve rekabetçi davranışlar arasında dengeli ve eşgüdümlü etkinlikler gerçekleştirmeleri kaçınılmaz olmuştur.
Ders İçeriği Bu ders kapsamında bir kurumun etkinliği ve uzun vadede başarılı olması için gerekli kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde; kurumun işleyişi, işletme yönetiminin sınırları ötesinde ele alınacak, bir organizasyonun en iyi performansı için gerekenler üzerinde durulacak ve yönetim kurulu ile işletme yönetiminin kurumun değerini maksimize etmek için neler yapabileceği tartışılacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Kurumsal yönetime ilişkin konuları tartışabilmek
2Kurumların, sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirirken yaşamlarını nasıl sürdürebilecekleri sorusuna ilişkin yorumlar getirmek
3Kurumsal strateji ile kurumsal yönetim arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek
4Bir yönetim kurulunun çerçevesinin ne olduğunu ve nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlayabilmek
5İşletme yönetimi ve kurumsal yönetim arasındaki farkı görebilmek ve tanımlayabilmek
6Kurum değerinin maksimizasyonuna ilişkin fikir sahibi olmak
1Kurumsal yönetime ilişkin konuları tartışabilmek
2Kurumların, sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirirken yaşamlarını nasıl sürdürebilecekleri sorusuna ilişkin yorumlar getirmek
3Kurumsal strateji ile kurumsal yönetim arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek
4Bir yönetim kurulunun çerçevesinin ne olduğunu ve nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlayabilmek
5İşletme yönetimi ve kurumsal yönetim arasındaki farkı görebilmek ve tanımlayabilmek
6Kurum değerinin maksimizasyonuna ilişkin fikir sahibi olmak

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01      
ÖK 02      
ÖK 03      
ÖK 04      
ÖK 05      
ÖK 06      
Ara Toplam      
Katkı000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2016-2017 Bahar1YELİZ MOHAN BURSALI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ISLE 398 Dersin Adı:  KURUMSAL YÖNETİM
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2016-2017 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT YELİZ MOHAN BURSALI E-Mail:  ybursali@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2836, 296 2836,
Ders Yeri İİBF C0204,
Amaç : Çağdaş kurumların içinde bulunduğu çevrede yer alan hukuksal koşullar kurumların işleyişini önemli derecede etkilemekte ve bu durum, yönetim kurullarının kurumları kontrol etme mekanizmalarını giderek güçlendirmektedir. Kurul, bir yanda hukuksal koşullara uygun bir işleyişi sağlamak durumundayken, diğer yanda ise uzun vadede başarıyı getirecek stratejilerin oluşturulması ve uygulanması için gerekli koşulları yerine getirmekle yükümlüdür. Küreselleşmeyi ve yerel çevre koşularını birlikte düşündüğümüzde, bu iki yükümlülüğün aynı anda yerine getirilmesi oldukça zor görünmektedir. Bu nedenle, günümüz organizasyonlarının içsel ve dışsal denetim mekanizmaları, risk yönetimi ve rekabetçi davranışlar arasında dengeli ve eşgüdümlü etkinlikler gerçekleştirmeleri kaçınılmaz olmuştur.
İçerik : Bu ders kapsamında bir kurumun etkinliği ve uzun vadede başarılı olması için gerekli kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde; kurumun işleyişi, işletme yönetiminin sınırları ötesinde ele alınacak, bir organizasyonun en iyi performansı için gerekenler üzerinde durulacak ve yönetim kurulu ile işletme yönetiminin kurumun değerini maksimize etmek için neler yapabileceği tartışılacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kurumsal Yönetim: Kapsamı, İlgili olduğu konular
2 Etik ve Ahlak Kavramlarının Doğası ve Kapsamı
3 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
4 Çevresel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Yönetim
5 Kurumsal Yönetimin Teorik Temelleri
6 Ara Sınav
7 Türkiye'de Kurumsal Yönetim
8 Dünyada Kurumsal Yönetim
9 Yönetim Kurulu:Bileşimi, Yapısı, Görevleri ve Gücü
10 Kamu Kesiminde Kurumsal Yönetim
11 Kurumsal Yönetimle İlgili Çeşitli Kitapların İncelenmesi
12 Kurumsal Yönetimle İlgili Çeşitli Kitapların İncelenmesi
13 İlgili Makaleler
14 İlgili Makaleler
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Doğan, Mustafa. (2007), Kurumsal Yönetim, Ankara:Siyasal Yayınevi.Türkçe
Arslantaş, Cem Cüneyt. (2012), Kurumsal Yönetimin Yönetim Kuruluna Yansımaları, İstanbul:Beta.Türkçe
Menteş, Ahmet. (2009). Kurumsal Yönetişim ve Türkiye Analizi, İstanbul:Derin Yayınları.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları