DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
CEKO 310ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA VE KUR.3 + 08. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Uluslararası sosyal politika ve kurumlar konusunda formasyon kazandırmak.
Ders İçeriği Uluslararası Sosyal Siyasetin Konusu, Uluslararası Boyutta Sosyal Politikayı Düzenleyen Kuruluşlar ve Faaliyetleri; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Yapısı, Faaliyetleri, Düzenlemeler, Denetimi, Uluslararası Konfederasyonlar (ICFTU – WFTU – WCL); Organizasyon Yapıları ve Türk Sendikaları ile İlişkiler. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Uluslar arası sosyal politika kavramlarını öğrenir.
2Uluslar arası sosyal politika kuruluşlarını öğrenir
3Uluslar arası sosyal politika ile ulusal sosyal politika ilişkisini kurar.
1Uluslar arası sosyal politika kavramlarını öğrenir.
2Uluslar arası sosyal politika kuruluşlarını öğrenir
3Uluslar arası sosyal politika ile ulusal sosyal politika ilişkisini kurar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01      
ÖK 02      
ÖK 03      
Ara Toplam      
Katkı000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1ÇAĞLA ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  CEKO 310 Dersin Adı:  ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA VE KUR.
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ÇAĞLA ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ E-Mail:  culutas@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2635, 296 2826,
Ders Yeri İİBF C0204,
Amaç : Uluslararası sosyal politika ve kurumlar konusunda formasyon kazandırmak.
İçerik : Uluslararası Sosyal Siyasetin Konusu, Uluslararası Boyutta Sosyal Politikayı Düzenleyen Kuruluşlar ve Faaliyetleri; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Yapısı, Faaliyetleri, Düzenlemeler, Denetimi, Uluslararası Konfederasyonlar (ICFTU – WFTU – WCL); Organizasyon Yapıları ve Türk Sendikaları ile İlişkiler. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Sosyal Politika Alanında Uluslararası Düzenleme Yapmayı Gerektiren Nedenler
2 Uluslararası Sosyal Politikanın Gelişimi
3 Uluslararası Çalışma Örgütünün Tarihsel Gelişimi ve Kuruluşu
4 Uluslararası Sosyal Politika İlke ve Kurallarının İçeriği 5 Üye Ülkelerde Uluslararası Çalışma Normlarının Uygulamaya Konulması
5 Uluslararası Çalışma İlke ve Kuralları
6 Uluslararası Çalışma Normlarının Üye Ülkelerde Uygulamasının Denetimi
7 Uluslararası Sosyal Politikanın Diğer Aktörleri
8 Ara sınav
9 Uluslararası Finans Kuruluşları ve Sosyal Politika
10 Çok Uluslu Şirketler, Sendikalar ve Sosyal Politika
11 Uluslararası Sivil Toplum Örütleri ve Sosyal Politika
12 Uluslararası Emek Göçü
13 Uluslararaı Sosyal Politika ve Türkiye
14 Genel Değerlendirme ve Tartışma
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Mesut Gülmez; Uluslararası Sosyal Politika. 2. Baskı, Hatiboğlu Yayınları: 144, Ankara, Mayıs 2008Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU