DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
CEKO 308SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL GÜVENLİK3 + 08. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Sosyal Politika ve sosyal güvenlik ile ilgili temel kavramlar üzerine daha ayrıntılı bilgiler vererek, sosyal politikaya daha evrensel bakabilme amacı bulunmaktadır.
Ders İçeriği Sosyal politikanın tarihsel gelişimi, dar ve geniş anlamda sosyal politika sosyal politikanın araçları, işgücü piyasası, istşhdam , işsizlik, gelir dağılımı ve yoksulluk ücret, uluslararası sosyal politika, sosyal güvenlik kavramı, Dünya’da ve Türkiye’de sosyal güvenlik, refah devleti modelleri, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, sigortalı kavramı, kısa ve uzun vadeli sigorrta kolları, sosyal yardım ve hizmetler
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Sosyal pollitika ve sosyal güvenliğin temel kavramlarını öğrenir.
2Sosyal sorunları ve çözüm yollarını analiz edebilir.
3Refah devleti modellerini tanır.
4Sosyal güvenlik haklarını öğrenir.
1Sosyal pollitika ve sosyal güvenliğin temel kavramlarını öğrenir.
2Sosyal sorunları ve çözüm yollarını analiz edebilir.
3Refah devleti modellerini tanır.
4Sosyal güvenlik haklarını öğrenir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01      
ÖK 02      
ÖK 03      
ÖK 04      
Ara Toplam      
Katkı000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar1NAGİHAN DURUSOY ÖZTEPE

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  CEKO 308 Dersin Adı:  SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL GÜVENLİK
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NAGİHAN DURUSOY ÖZTEPE E-Mail:  ndurusoy@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2735,
Ders Yeri İİBF C0302,
Amaç : Sosyal Politika ve sosyal güvenlik ile ilgili temel kavramlar üzerine daha ayrıntılı bilgiler vererek, sosyal politikaya daha evrensel bakabilme amacı bulunmaktadır.
İçerik : Sosyal politikanın tarihsel gelişimi, dar ve geniş anlamda sosyal politika sosyal politikanın araçları, işgücü piyasası, istşhdam , işsizlik, gelir dağılımı ve yoksulluk ücret, uluslararası sosyal politika, sosyal güvenlik kavramı, Dünya’da ve Türkiye’de sosyal güvenlik, refah devleti modelleri, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, sigortalı kavramı, kısa ve uzun vadeli sigorrta kolları, sosyal yardım ve hizmetler
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Sosyal politika kavramı ve sosyal politika bilimine ilişkin genel bilgiler
2 Sosyal Politikanın Dünyadaki tarihsel gelişimi
3 Sosyal Politikanın Türkiye’deki tarihsel gelişimi
4 Sosyal Politikanın Ulusal Araçları
5 Sosyal Güvenlik kavramı, Sosyal güvenliğin sosyal politika içindeki yeri ve önemi
6 Sosyal güvenliğin tarihsel gelişimi
7 Vize
8 Sosyal güvenlik tehlikeleri
9 Sosyal güvenlik yöntemleri
10 Sosyal güvenliğin finansmanı
11 Sosyal Güvenliğin İktisadi ve Mali Boyutu
12 Sosyal Güvenliğin Uluslararası Boyutu
13 Küreselleşme ve sosyal güvenlikte yeni yaklaşımlar
14 Final
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları