DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ISLE 415YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ3 + 05. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Öğrencilerin bir yatırım projesi fikrin doğuşundan yatırımın uygulanması sürecine kadarki bütün aşamalarda, belirli değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması ve bu yöntemleri uygulama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır
Ders İçeriği Derste yatırım projeleriyle ilgili temel bilgiler ve kavramlar, yatırım projesinin hazırlanması süreci ile milli ekonomi ve işletmeler açısından proje değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler ele alınmaktadır
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Ulusal ve uluslar arası mali kurumları tanır
2Sermaye piyasası kurum ve kurallarını bilir
3Finans piyasalarındaki güncel gelişmeleri teorik bilgilerle uyumlaştırır
4Güncel finansal teknikleri uygular
5Sermaye piyasası araçlarını bilir
6Mali kurumlar ve sermaye piyasası ilişkisini ve etkileşimini öğrenir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01333333
ÖK 02333333
ÖK 03333333
ÖK 04333333
ÖK 05333333
ÖK 06333333
Ara Toplam181818181818
Katkı333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1DÜNDAR KÖK
Detay 2019-2020 Güz1HAFİZE MEDER ÇAKIR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ISLE 415 Dersin Adı:  YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT DÜNDAR KÖK E-Mail:  dkok@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2813,
Ders Yeri İİBF A0015,
Amaç : Öğrencilerin bir yatırım projesi fikrin doğuşundan yatırımın uygulanması sürecine kadarki bütün aşamalarda, belirli değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması ve bu yöntemleri uygulama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır
İçerik : Derste yatırım projeleriyle ilgili temel bilgiler ve kavramlar, yatırım projesinin hazırlanması süreci ile milli ekonomi ve işletmeler açısından proje değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler ele alınmaktadır
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Yatırım Projesi kavramı, kapsamı, Yatırım Türleri,
2 Yatırım Projesi Hazırlama - Değerlendirme Sürecinin Tanıtımı
3 Paranın Zaman Değeri: Bugünkü Değer-Gelecek Değer Tablolarının Kullanımı
4 Belirlilik Koşulu Altında Yatırım Değerlendirme Yöntemleri: Statik Yöntemler
5 Belirlilik Koşulu Altında Yatırım Değerlendirme Yöntemleri: Dinamik Yöntemler
6 Belirlilik Koşulu Altında Yatırım Değerlendirme Yöntemleri: Dinamik Yöntemler
7 Sermaye Azaltımı Kararları
8 Arasınav
9 Riskli Yatırım Projelerini Değerlendirme Yöntemleri : Olasılık ve Duyarlılık Analizi
10 Riskli Yatırım Projelerini Değerlendirme Yöntemleri : Simülasyon, Karar Ağacı ve İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemleri
11 Yenileme-Kiralama - Satınalma Kararları
12 Enflasyonist Ortamda Yatırım Projelerinin Analizi
13 Ulusal Ekonomi Açısından Yatırım Projelerinin Analizi
14 Firma Değerinin Tespiti
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
2. Bugünkü Değer ve Gelecekteki Değer Tabloları Türkçe
A.ANBAR,D.ALPER, Yatırım Projeleri Analizi, Ekin Yay.,2009,BursaTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları