DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ISLE 413TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ3 + 05. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere toplam kalite yönetimi ile temel kavramları sunmaktır.
Ders İçeriği Kalite kavramı, kalite kavramının gelişimi Küresel rekabet ve yeni yönetim paradigmaları Toplam kalite yönetimi ve klasik yönetim arasındaki farklar Toplam kalite yönetimi felsefe ve ilkeleri Toplam kalite yönetimi araçları Toplam kalite yönetimi uygulamaları Kalite Kontrol çemberleri işleyişi Toplam kalite yönetiminin süreç olarak uygulanması Toplam kalite yönetiminde liderlik ve önemi Toplam kalite yönetimi başarı koşulları Toplam kalite yönetimine yönelik eleştiriler Türkiye’de toplam kalite yönetimi Kalite uygulamalarında kalite ödülleri
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Kalite kavramını tanımlamak
2Toplam kalite yönetimi felsefe ve kültürünü açıklamak
3Toplam kalite yönetimi araç ve tekniklerini açıklamak
4Kalitenin oluşumunda insan ve süreç performansını tartışmak
5Toplam kalite yönetimi uygulamalarını tartışmak

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01333333
ÖK 02333333
ÖK 03333333
ÖK 04333333
ÖK 05333333
Ara Toplam151515151515
Katkı333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz2ESİN BARUTÇU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ISLE 413 Dersin Adı:  TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ESİN BARUTÇU E-Mail:  esahin@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2682,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Bu dersin amacı, öğrencilere toplam kalite yönetimi ile temel kavramları sunmaktır.
İçerik : Kalite kavramı, kalite kavramının gelişimi Küresel rekabet ve yeni yönetim paradigmaları Toplam kalite yönetimi ve klasik yönetim arasındaki farklar Toplam kalite yönetimi felsefe ve ilkeleri Toplam kalite yönetimi araçları Toplam kalite yönetimi uygulamaları Kalite Kontrol çemberleri işleyişi Toplam kalite yönetiminin süreç olarak uygulanması Toplam kalite yönetiminde liderlik ve önemi Toplam kalite yönetimi başarı koşulları Toplam kalite yönetimine yönelik eleştiriler Türkiye’de toplam kalite yönetimi Kalite uygulamalarında kalite ödülleri
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kalite Kavramı
2 Kalitenin Amaçları ve Kalitenin Unsurları
3 Kaliteyi Etkileyen Faktörler, Kalite İle İlgili Kavramlar
4 Toplam Kalite Yönetimi (TKY)Kavramı
5 TKY'nin Genel Özellikleri, TKY'nin Yararları ve Amaçları
6 TKY Felsefesi ve standartların Gelişimi
7 TKY’nin Uygulanma Süreci
8 Kalitenin Öncüleri
9 TKY Araçları ve Teknikleri I
10 TKY Araçları ve Teknikleri II
11 Kaliteyi Artırma Faaliyetleri
12 Kalite Yönetim Sistemi
13 Kalite Kültürü, TKY ve Etik
14 Kaliteli Zaman, Yaşam Kalitesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Çelik, Adnan (2010).Toplam Kalite Yönetimi, 2.b., Gazi Kitabevi Tic. Ltd.Şti., Ankara.Türkçe
Bayrak, Sabahat; Göncüoğlu, Hasan (2001). Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulanabilirliğine Yönelik Denizli İlinde Bir Araştırma, Beta Basım A.Ş., İstanbul.Türkçe
Efil, İsmail (2010).Toplam Kalite Yönetimi, Dora Basım Yayım Dağıtım, Bursa.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2019 PAU