DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
CEKO 320İSTİHDAM VE İŞSİZLİK3 + 05. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İşgücü piyasasının temel iki konusu hakkında özgün bilgi yapısının oluşturulması ve sorunları analitik yöntem ile tespit edebilme ve çözüm üretme
Ders İçeriği Nüfus, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik Kavramları, Tam İstihdam Kavramı, Önemi ve Özellikleri, İstihdam Hacmini Belirleyen Unsurlar, Klasikler ve Keynesyenlere Göre Ücretlerin İstihdam Hacmi Üzerindeki Rolü, Gelişen Ülkelerde İşsizliğin Niteliği ve Özellikleri Bu Ülkelerin Ekonomik Kalkınmaları İçin Geliştirilen Teorilerle Birlikte Ele Alınmaktadır. Gelişen Ülkelerde Görülen İşsizlik Türleri, Türkiye’de Nüfus, İşgücü ve İstihdamın Yapısı, Özellikleri, Tarihi Gelişimi, Geleceği ve İstihdam Politikaları
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Ders ile öğrencilerin yeni yürülüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu ilgili yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ışığında detaylı olarak tanır.
1Ders ile öğrencilerin yeni yürülüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu ilgili yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ışığında detaylı olarak tanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01      
Ara Toplam      
Katkı000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2013-2014 Güz1HACER SİMAY KARAALP ORHAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  CEKO 320 Dersin Adı:  İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2013-2014 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR HACER SİMAY KARAALP ORHAN E-Mail:  skaraalp@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2750,
Ders Yeri İİBF C0104,
Amaç : İşgücü piyasasının temel iki konusu hakkında özgün bilgi yapısının oluşturulması ve sorunları analitik yöntem ile tespit edebilme ve çözüm üretme
İçerik : Nüfus, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik Kavramları, Tam İstihdam Kavramı, Önemi ve Özellikleri, İstihdam Hacmini Belirleyen Unsurlar, Klasikler ve Keynesyenlere Göre Ücretlerin İstihdam Hacmi Üzerindeki Rolü, Gelişen Ülkelerde İşsizliğin Niteliği ve Özellikleri Bu Ülkelerin Ekonomik Kalkınmaları İçin Geliştirilen Teorilerle Birlikte Ele Alınmaktadır. Gelişen Ülkelerde Görülen İşsizlik Türleri, Türkiye’de Nüfus, İşgücü ve İstihdamın Yapısı, Özellikleri, Tarihi Gelişimi, Geleceği ve İstihdam Politikaları
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Çalışma Ekonomisinin Temel Kavramları
2 İstihdam ve İşsizlik Kavramları
3 İşsizlik Türleri ve Nedenleri
4 istihdam Teorileri
5 İşsizlik Teorileri
6 İşsizlik Teorileri
7 Vize
8 Enflasyon ve İşsizlik
9 Gelişmekte Olan Ülkelerde İşsizlik Sorunu
10 İşsizlikle Mücadele Politikaları: Aktif ve Pasif İstihdam Politikaları
11 Türkiye'de İstihdam ve İşsizliğin Genel Durumu
12 Türkiye'de İstihdam ve İşsizlik Politikaları
13 Türkiye'de Uygulanan Aktif İşgücü Politikaları
14 Türkiye'de Uygulanan Pasif İşgücü Politikaları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Işığıçok, Özlem (2011), "İstihdam ve İşsizlik", Ekin Yayınevi, BursaTürkçe
Varçın, Recep (2004), "İstihdam ve İşgücü Piyasası Politikaları", Siyasal Kitabevi, AnkaraTürkçe
Gül, Ekrem, Ekinci Aykut ve Konya Serkan, (2009), "Türkiye'de İstihdam Politikaları: Yapısal Bir Analiz", Ekin Yayınevi, BursaTürkçe
Lordoğlu, Kuvvet ve Özkaplan Nurcan, (2007), "Çalışma İktisadı", Der Yayınları,İstanbulTürkçe
Biçerli, M. Kemal, (2011), "Çalışma Ekonomisi", Beta Yayınları, İstanbulTürkçe
Parasız, İlker ve Bildirici Melike, (2002), "Emek Ekonomisi",Ezgi Kitabevi, BursaTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları