DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKON 208MAKRO İKTİSAT3 + 04. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, makro iktisadi olayları, teorik makroiktisadi yaklaşımlar çerçevesinde analitik bir bütünlük içerisinde uygulamadan alınan örneklerle ve istatistiki veriler ile açıklamak, iktisadi analiz ve sentez yapma yeteneği kazandırmaktır.
Ders İçeriği Giriş, Milli gelir hesapları, Gelir ve harcama, Para, faiz ve gelir, Para ve maliye politikaları, Davranışsal temeller :Tüketim ve tasarruf, Yatırım harcamaları, Para talebi, Merkez bankası , para ve kredi Finansal Piyasalar ve Varlık Fiyatları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Makroekonomik kavramaları ve bu kavramalar arasındaki ilişkileri açıklar.
2Toplam yurtiçi gelir, işsizlik, durgunluk ve genişleme, butçe açığı, faiz oranı, ihracat ve ithalat, ticaret açığı, ekonomik dalgalanma gibi makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri açıklar.
3Makroekonomik modelleri kurar ve bu modelleri kullanarak makroekonomik politikaların makroekonomik değişkenler üzerindeki etkilerini analiz eder.
4Para ve maliye politikalarının makroekonomik değişkenler üzerindeki kısa ve uzun dönem etkilerini açıklar.
5Para ve maliye politikalarının sonuçlarını değerlendirir ve öngörülerde bulunur.
6Enflasyon ve işsizlik problemlerini saptar ve olası çözümler sunar.
7Tüketim ve yatırımın ekonomi üzerindeki etkilerini analiz etmek için onları modeller.
8Makroekonomik toplam talep ve toplam arz modelini kullanarak ekonomik şokların enflasyon ve üretim üzerindeki etkilerini yorumlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01333333
ÖK 02333333
ÖK 03333333
ÖK 04333333
ÖK 05333333
ÖK 06333333
ÖK 07333333
ÖK 08333333
Ara Toplam242424242424
Katkı333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar7MUHAMMET ALİ AVCI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKON 208 Dersin Adı:  MAKRO İKTİSAT
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 7   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MUHAMMET ALİ AVCI E-Mail:  maliavci@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3853, 296 3853,
Ders Yeri İİBF A0016,
Amaç : Bu dersin amacı, makro iktisadi olayları, teorik makroiktisadi yaklaşımlar çerçevesinde analitik bir bütünlük içerisinde uygulamadan alınan örneklerle ve istatistiki veriler ile açıklamak, iktisadi analiz ve sentez yapma yeteneği kazandırmaktır.
İçerik : Giriş, Milli gelir hesapları, Gelir ve harcama, Para, faiz ve gelir, Para ve maliye politikaları, Davranışsal temeller :Tüketim ve tasarruf, Yatırım harcamaları, Para talebi, Merkez bankası , para ve kredi Finansal Piyasalar ve Varlık Fiyatları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Makroekonomiye giriş
2 Milli gelir hesaplama yöntemleri
3 Temel makroekonomi sorunları
4 Mal piyasası: gelir ve harcama
5 Para piyasası: Faizin belirlenmesi
6 IS-LM modeli
7 IS-LM modeli
8 Vize
9 Toplam talep-toplam arz modeli
10 Para ve maliye politikası
11 Konjonktürel dalgalanmalar
12 Emek piyasası
13 Ekonomik büyüme
14 Finansal piyasalar ve kriz
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Kemal Yıldırım "Makroekonomi"Türkçe
Ersan Bocutoğlu "Makroiktisat: teoriler ve politikalar"Türkçe
Erdal Ünsal "makro iktisat"Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları