DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKON 102İKTİSADA GİRİŞ - II3 + 02. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Makroekonominin temel kavramlarının kavranması, para ve maliye politikalarını enflasyon, faiz oranı, işsizlik, yatırım, üretim, ticaret dengesi üzerindeki etkilerinin öğrenilmesi ve ekonominin bir bütün olarak nasıl çalıştığının analiz edilmesi.
Ders İçeriği Yurt içi toplam üretim, enflasyon, işsizlik ve türleri, durgunluk, genişleme, faiz oranı, ticaret dengesi, döviz kurunun belirleyicileri açıklanacak, para ve maliye politikalarının kısa dönem ve uzun dönem makroekonomi üzerindeki etkilerini sunan alternatif görüşler analiz edilecektir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Makroekonominin temel prensiplerini analiz eder.
2Toplam üretim, işsizlik durgunluk, genişleme, bütçe dengesi, faiz oranı, ihracat ve ithalat, ticaret dengesi gibi makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri açıklar
3Bir makroekonomik değişkende meydana gelen bir değişimin diğer makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisini makroekonomi kavramlarını kullanarak tanımlar ve analiz eder.
4Para ve maliye politikalarının makroekonomik değişkenler üzerindeki kısa ve uzun dönem etkilerini açıklar.
5Para ve maliye politikalarının sonuçlarını değerlendirir ve tahminde bulunur.
6Bankacılık sisteminin ve merkez bankacılığının ekonomideki rolünü açıklar.
7Faiz oranının ekonomide nasıl saptanıldığını ve nasıl değiştiğini açıklar.
8Toplam talep ve arzı kullanarak ekonomide meydana gelen bir şokun üretim ve enflasyon üzerindeki etkilerini analiz eder ve yorumlar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01333333
ÖK 02333333
ÖK 03333333
ÖK 04333333
ÖK 05333333
ÖK 06333333
ÖK 07333333
ÖK 08333333
Ara Toplam242424242424
Katkı333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Yaz2MUHAMMET ALİ AVCI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKON 102 Dersin Adı:  İKTİSADA GİRİŞ - II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Yaz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MUHAMMET ALİ AVCI E-Mail:  maliavci@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3853, 296 3853,
Ders Yeri İİBF C0203,
Amaç : Makroekonominin temel kavramlarının kavranması, para ve maliye politikalarını enflasyon, faiz oranı, işsizlik, yatırım, üretim, ticaret dengesi üzerindeki etkilerinin öğrenilmesi ve ekonominin bir bütün olarak nasıl çalıştığının analiz edilmesi.
İçerik : Yurt içi toplam üretim, enflasyon, işsizlik ve türleri, durgunluk, genişleme, faiz oranı, ticaret dengesi, döviz kurunun belirleyicileri açıklanacak, para ve maliye politikalarının kısa dönem ve uzun dönem makroekonomi üzerindeki etkilerini sunan alternatif görüşler analiz edilecektir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Makroekonomi. Tanımı. Mikroekonomiden farklılıkları. Makro ekonomik konuların tanıtımı
2 Ekonomik Büyüme. Tanımı. Ölçülmesi. GSMH. Hesaplanma yöntemleri.MG'in elde edilmesi. Kullanılabilir Gelir.
3 Fiyat endeksleri. Reel GSMH. Ekonomik büyüme oranı.
4 Toplam talep toplam arz dengesi. Toplam talebin unsurları (Keynes Modeli). Tüketim fonksiyonu. Tasarruf fonksiyonu.
5 Yatırım fonksiyonu. Denge gelir düzeyi. Çarpan mekanizması. Hızlandıran mekanizması.
6 Devletin modele dahil edilmesi. Kamu harcamaları. Vergiler. vergi çarpanı.Transfer harcamaları. Denge gelir düzeyi üzerindeki etkiler.
7 Dışa açık model. İhracat ve ithalat. Dış ticaret çarpanı. Denge gelir düzeyindeki değişmeler.
8 Arasınav
9 Tam istihdam gelir düzeyi. Enflasyonist ve deflasyonist açık durumları. Maliye politikası tedbirleri.
10 İstihdam. Önemi. İşsizlik. Türleri. Nedenleri. Önlemeye yönelik tedbirler. İstihdam politikası.
11 Enflasyon. Önemi. Türleri. Nedenleri. Tedbir yöntemleri.
12 Para. Tanımı. Özellikleri. Çeşitleri. Para Talebi. Para arzı. Merkez Bankası ve fonksiyonları. Para politikası.
13 Dış Ticaret. Nedenleri. Dış ticaret politikası.Araçları.Ödemeler Dengesi. Hesap kalemleri. Açıklar ve giderme yöntemleri.
14 Ekonomik Kalkınma. Tanımı. Az gelişmiş ülke özellikleri.Kalkınma Teorileri. Kalkınma politikaları.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Yıldırım, Kemal (2012), "İktisada Giriş", Pelikan Yayınevi, AnkaraTürkçe
Yıldırım, Kemal (2012), "İktisada Giriş", Pelikan Yayınevi, AnkaraTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU