DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKON 101İKTİSADA GİRİŞ - I3 + 01. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Ekonominin temel kavramlarının tanıtılması ve firmalar ve hane halkı gibi ekonomi birimlerin karlarını ve faydalarını maksimize etmek için sınırlı kaynakların alternatif kullanım alanları arasında dağıtım sürecinin öğrenilmesi, piyasa türleri ve piyasaların işleyişleri konusunda genel bilgi sahibi olunması.
Ders İçeriği Talep, Arz, Fiyat ve Gelir, Maliyet ve Üretim, Tam Rekabet, Monopol, Eksik Rekabet, Faktör Piyasaları, Refah Ekonomisi, Genel Denge gibi ekonominin temel konuları anlatılacaktır. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Üretim, maliyet, gelir, marginal gelir,marjinal fayda ve bütçe kısıtsı gibi temel ekonomi kavramlarını kullanarak fayda ve kâr maksimizasyonunu açıklar ve yorumlar.
2Mal ve hizmet piyasasında arz ve talepte meydana gelen değişimlerin nedenlerini saptar ve bu değişimlerin piyasalar üzerindeki etkilerini tahmin eder.
3Hanehalkı ve firma teorilerin anladığını, ki bu toplumu anlamak için bir zorunluluktur, gösterir.
4Tam rekabet, oligopol ve monopol gibi farklı piyasaları ve firmaların bu piyasalardaki farklı davranışlarını saptar.
5Toplumsal tercihleri saptar ve analiz eder.
6Endüstriyel analiz için ekonomik verilerin nasıl elde edileceğini, kullanılacağını ve yorumlanacağını bilir.
7Firmaların endüstriye girmesinin ve çıkmasının en uygun zamanını saptar.
8Kâr maksimizasyonu ve/veya maliyet minimizasyonu için mikroiktisatha kullanılan kavramları kullanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01454344
ÖK 02455354
ÖK 03455234
Ara Toplam12151481212
Katkı222122

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Ödevler155
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)155
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)188
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz15CEMİL ÇİFTÇİ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKON 101 Dersin Adı:  İKTİSADA GİRİŞ - I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 15   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT CEMİL ÇİFTÇİ E-Mail:  cemilc@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2740,
Ders Yeri İİBF AB107,
Amaç : Ekonominin temel kavramlarının tanıtılması ve firmalar ve hane halkı gibi ekonomi birimlerin karlarını ve faydalarını maksimize etmek için sınırlı kaynakların alternatif kullanım alanları arasında dağıtım sürecinin öğrenilmesi, piyasa türleri ve piyasaların işleyişleri konusunda genel bilgi sahibi olunması.
İçerik : Talep, Arz, Fiyat ve Gelir, Maliyet ve Üretim, Tam Rekabet, Monopol, Eksik Rekabet, Faktör Piyasaları, Refah Ekonomisi, Genel Denge gibi ekonominin temel konuları anlatılacaktır. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ekonominin metod ve kapsamı
2 Ekonomik problem: Kıtlık ve Tercih
3 Arz ve talep dengesi
4 Arz ve talep uygulaması ve esneklik
5 Hane halkı davranışı ve tüketici tercihi
6 Üretim süreci: Firmanın kâr maksimizasyonu davranışı
7 Kısa dönem maliyeti ve üretim kararı
8 Arasınav
9 uzun dönem maliyeti ve üretim kararı
10 Girdi talebi
11 Genel denge ya da gelir dağılımı ya da belirsizlik ve asimetrik bilgi
12 Tekelcilik ve antitröst polikası
13 Oligopolcu ve monopolistik rekabet
14 Dişsallıklar, kamusal mallar ve sosyal tercihler
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitapevi, 2013Türkçe
Ertek, Tümay (2008), Temel Ekonomi, Beta yay. Türkçe
Parasız, İlker, İktisada Giriş, Ezgi yayTürkçe
Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitapevi, 2013Türkçe
Ertek, Tümay (2008), Temel Ekonomi, Beta yay. Türkçe
Parasız, İlker, İktisada Giriş, Ezgi yayTürkçe
Ekonominin İlkeleri Case&Fair&OsterTürkçe
İktisada Giriş Zeynel DinlerTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları