DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKNM 202İSTATİSTİK - II3 + 04. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Temel istatistik ve olasılık bilgisini öğretmek
Ders İçeriği Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Nokta Tahmini, Güven Aralıkları, Hipotez Testleri, Uyum İyiliği ve Capraz Tablolar, İlişki Analizi, Basit Regresyon Analizi, Tek Yönlü Varyans Analizi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Temel Olasılık ve İstatistik bilgisi
2Analitik düşünme yetisi
3Rakamlardan yorum yapma ve karar verme yetisi

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01333333
ÖK 02333333
ÖK 03333333
Ara Toplam999999
Katkı333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14684
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar15ESRA AYTAÇ ADALI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKNM 202 Dersin Adı:  İSTATİSTİK - II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 15   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ESRA AYTAÇ ADALI E-Mail:  eaytac@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2698, 296 3943,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Temel istatistik ve olasılık bilgisini öğretmek
İçerik : Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Nokta Tahmini, Güven Aralıkları, Hipotez Testleri, Uyum İyiliği ve Capraz Tablolar, İlişki Analizi, Basit Regresyon Analizi, Tek Yönlü Varyans Analizi
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Örnekleme Dağılımı: Örneklem Ortalamasının Örnekleme Dağılımı
2 Örneklem Oranının Örnekleme Dağılımı Örneklem Varyansının Örnekleme Dağılımı
3 Nokta Tahmini, Aralık Tahmini
4 Ortalama için Güven Aralıkları: Anakütle Varyansı Biliniyor
5 Ortalama için Güven Aralıkları: Anakütle Varyansı Bilinmiyor
6 Anakütledeki Oranın Güven Aralıkları (Büyük Örneklemlerde)
7 Normal Dağılmış Bir Anakütlenin Varyansının Güven Aralıkları
8 Normal Dağılmış İki Anakütlenin Ortalamaları Arasındaki Farkın Güven Aralıkları
9 Hipotez Testi: Bir Normal Dağılım Ortalamasının Sınanması: Anakütle varyansı biliniyor; Bir Normal Dağılım Ortalamasının Sınanması: Anakütle varyansı bilinmiyor
10 Ara sınav
11 Bir Normal Dağılım Varyansının Sınanması, Anakütle Oranının Sınanması (Büyük Örneklemde), İki Ortalama Arasındaki Farkın Sınanması
12 İki Anakütledeki Oranlar Arasındaki Farkın Sınanması (büyük örneklemlerde), Normal Dağılmış İki Anakütledeki Varyansların Birbirlerine Eşitliğinin Sınanması, Bir Sınamanın Gücünün Ölçülmesi
13 Regresyon: Korelasyon Analizi,Doğrusal Regresyon Modeli, En Küçük Karelerle Tahmin
14 Doğrusal Regresyon Modelinin Açıklama Gücü, Güven Aralıkları ve Önsav Sınamaları, Kestirim
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Statistics for Business and Economics, Seventh Edition, Pearson (Authors: Paul Newbold, William L. Carlson, Betty Thorne)English
Statistics for Business and Economics, Seventh Edition, Pearson (Authors: Paul Newbold, William L. Carlson, Betty Thorne)English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Ara Sınav40Ara Sınav
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları