DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKNM 104MATEMATİK - II3 + 02. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrenciye, öğrenimi süresince gerekli olacak temel matematik bilgilerinin kazandırılması.
Ders İçeriği Temel Bilgiler, Denklem ve Eşitsizlikler, Parabol Çizimi, Doğrunun Analitik İncelenmesi, Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türev Alma Kuralları, Türevin Uygulamaları, Belirsiz Şekiller, Asimptotlar, Eğri Grafiğinin Çizimi, Diferansiyel, Bir Fonksiyonun Taylor ve MacLauren Açılımı.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Cebirsel ifadelerin Limit yardımıyla kavramlarını öğrenir
2Analatik düşünce yeteneğini kavrar
3Türevin işletme uygulama alanlarını tanır
4 integral ve yöntemerinin işletme problemlerine uyarlamasını öğrenir
5matris ve Determinant kavramlarını tanır

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01333333
ÖK 02333333
ÖK 03333333
ÖK 04333333
ÖK 05333333
Ara Toplam151515151515
Katkı333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar15HÜSEYİN KOÇAK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKNM 104 Dersin Adı:  MATEMATİK - II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 15   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HÜSEYİN KOÇAK E-Mail:  İç Hat:  296 2654, 296 3859,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Öğrenciye, öğrenimi süresince gerekli olacak temel matematik bilgilerinin kazandırılması.
İçerik : Temel Bilgiler, Denklem ve Eşitsizlikler, Parabol Çizimi, Doğrunun Analitik İncelenmesi, Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türev Alma Kuralları, Türevin Uygulamaları, Belirsiz Şekiller, Asimptotlar, Eğri Grafiğinin Çizimi, Diferansiyel, Bir Fonksiyonun Taylor ve MacLauren Açılımı.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş
2 Bir fonksiyonun limiti, Limit kuralları, Sağdan ve soldan limitler (Tek Yanlı Limitler )
3 Sonsuz Limitler, Sonsuzda Limitler, Limit Hesaplamalarında Karşılaşılan Özel Durumlar
4 Süreklilik
5 Türeve giriş, Türev kuralları, Ardışık türevler, Bileşke fonksiyonların türevi
6 Parametreli ifadelerin türevi, Türevin geometrik anlamı ve teğet denklemi, Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi
7 L’Hospital Kuralı, Üssü de Fonk. Olan Fonk.Türevi, Kapalı Fonksiyonların türevi
8 Kısmi türevler, İkinci mertebeden kısmi türevler, Türevde maksimum ve minimum hesapları
9 İntegrale giriş, Basit ve temel integral formülleri
10 Değişken değiştirme yöntemi ile integral alma,Kısmi integrasyon
11 Rasyonel ifadelerin integrallenmesi
12 Belirli İntegral, Eğriler arasında kalan alanın integral yardımıyla hesaplanması
13 Matris kavramı – Matriste işlemler ve özellikler
14 Determinant kavramı – Cramer kuralı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Ernest F. Haeussler, Richard S. Paul, Richard J. Wood, Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics, and the Life and Social Sciences, 14e, Pearson, 2019.English
Margaret L. Lial, Thomas W. Hungerford, John P. Holcomb, Bernadette Mullins, Mathematics with Applications In the Management, Natural and Social Sciences, Pearson, 2015.English
M. Rosser, Basic Mathematics for Economists, Taylor&Francis, 2003.English
Alpha C. Chiang, K. Wainwright, Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw-Hill, 2006.English
G. Strang, Calculus, Wellesley-Cambridge Press,1991.English
M. Sevüktekin, Z. Başkaya, Matematiksel Analiz - İşletme ve Ekonomi Uygulamaları, Dora Yayıncılık, 2013.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Ödev20Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları