DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ISLE 103MUHASEBE - I3 + 01. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, işletmelerde gerçekleşen mali işlemlerin temel muhasebe kavramları ve ilkeleri çerçevesinde kaydedilmesi ve raporlanması sürecini tanıtmaktır.
Ders İçeriği Derste muhasebenin işlevi, temel muhasebe kavramları, hesap ve kayıt kavramları, bilanço eşitliği ve muhasebe hesaplarının kaydı incelenmektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Muhasebenin temel kavramları ve ilkelerini öğrenir
2Temel muhasebe eşitliğini kavrar
3Hesap, yevmiye defteri ve büyük defter kavramlarını tanır
4Çift taraflı kayıt yöntemini öğrenir.
5Mali işlemlerin kayıtlarını yapabilir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 012412  
ÖK 02 5   4
ÖK 032412  
ÖK 042412  
ÖK 052412  
Ara Toplam82148 4
Katkı241201

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz14HAFİZE MEDER ÇAKIR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ISLE 103 Dersin Adı:  MUHASEBE - I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 14   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR HAFİZE MEDER ÇAKIR E-Mail:  hmeder@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2679,
Ders Yeri İİBF B0121,
Amaç : Bu dersin amacı, işletmelerde gerçekleşen mali işlemlerin temel muhasebe kavramları ve ilkeleri çerçevesinde kaydedilmesi ve raporlanması sürecini tanıtmaktır.
İçerik : Derste muhasebenin işlevi, temel muhasebe kavramları, hesap ve kayıt kavramları, bilanço eşitliği ve muhasebe hesaplarının kaydı incelenmektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Muhasebe tanımı ve tarihçesi
2 Muhasebenin temel kavramları ve muhasebe defterleri
3 hesap kavramı
4 tek düzen hesap planı
5 muhasebe işleyiş süreci
6 dönem başı ve kuruluş işlemleri
7 hazır değer hesaplarının işleyişi
8 menkul kıymet hesaplarının işleyişi
9 alacakların işleyişi
10 duran varlıkların işleyişi
11 mali borçların işleyişi
12 ticari borçların işleyişi
13 monografi
14 monografi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
finansal (Genel) Muhasebe, Prof.Dr. Nihat Küçüksavaş, BEta Yay, 2011,İstanbulTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları