DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ECON 333KONJONKTÜR DALGALANMALARI VE İKTİSAT POLİTİKASI3 + 08. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Konjonktür dalgalanmalarının temelindeki temel iktisadi ve teorik mekanizmaları analiz etmektir. Öğrencilere etkili bir konjonktür analizi ve gerekli iktisat (istikrar) politikalarını yapmak için gerekli olan araçları ve yöntemleri tanıtmaktadır.
Ders İçeriği Dersin içeriği ekonomilerin zaman içindeki iktisadi genişleme ve daralma dönemlerinden oluşan ekonomik konjonktür teorilerini analiz etmektir. Ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, gelişmiş ekonomilerin ekonomik konjonktür dalgalanmaları ile ilgili bazı önemli stilize olguların sunumuna ve konjonktür dalgalanmalarının kaynağında olduğu düşünülen temel ekonomik mekanizmaların analizine ayrılmıştır. Bu kapsamda modern konjonktür kuramlarının detaylı teorik incelemesi yapılacaktır. İkinci bölümde, konjonktürel analiz yapmak ve kısa vadeli makroekonomik iktisat politikası oluşturmak için gerekli olan araçlar ve metodolojiler tanıtılacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Konjonktür teorilerinin önemini ve anlamını açıklamak
2Konjonktür teorileri hakkındaki modern teorileri kapsamlı bir şekilde anlamak
3Konjontür teorilerine bağlı olarak geliştirilen iktisat politikası araçlarını tanımak
4kısa dönemli makroekonomik iktisat politikası oluşturmak için gerekli olan araçlar ve metodolojileri öğrenmek.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01      
ÖK 02      
ÖK 03      
ÖK 04      
Ara Toplam      
Katkı000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1MUSTAFA OZAN YILDIRIM

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ECON 333 Dersin Adı:  KONJONKTÜR DALGALANMALARI VE İKTİSAT POLİTİKASI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MUSTAFA OZAN YILDIRIM E-Mail:  moyildirim@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3857,
Ders Yeri İİBF C0104,
Amaç : Konjonktür dalgalanmalarının temelindeki temel iktisadi ve teorik mekanizmaları analiz etmektir. Öğrencilere etkili bir konjonktür analizi ve gerekli iktisat (istikrar) politikalarını yapmak için gerekli olan araçları ve yöntemleri tanıtmaktadır.
İçerik : Dersin içeriği ekonomilerin zaman içindeki iktisadi genişleme ve daralma dönemlerinden oluşan ekonomik konjonktür teorilerini analiz etmektir. Ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, gelişmiş ekonomilerin ekonomik konjonktür dalgalanmaları ile ilgili bazı önemli stilize olguların sunumuna ve konjonktür dalgalanmalarının kaynağında olduğu düşünülen temel ekonomik mekanizmaların analizine ayrılmıştır. Bu kapsamda modern konjonktür kuramlarının detaylı teorik incelemesi yapılacaktır. İkinci bölümde, konjonktürel analiz yapmak ve kısa vadeli makroekonomik iktisat politikası oluşturmak için gerekli olan araçlar ve metodolojiler tanıtılacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş, Ders İzlencesinin İncelenmesi ve Temel Kavramlar
2 Konjonktür Dalgalanmaları Olgusu: Neden Konjonktür Dalgalanmalarını İnceleriz?
3 Konjonktür Dalgalanmalarının Makroekonomik Teorileri: Erken Dönem Konjonktür Dalgalanmaları
4 Konjonktür Dalgalanmalarının Makroekonomik Teorileri: Erken Dönem Konjonktür Dalgalanmaları
5 Konjonktür Dalgalanmalarının Makroekonomik Teorileri: Paracı Model
6 Konjonktür Dalgalanmalarının Makroekonomik Teorileri: Rasyonel Beklentiler Modeli
7 Konjonktür Dalgalanmalarının Makroekonomik Teorileri: Reel Konjonktür Dalgalanmaları Modeli
8 Konjonktür Dalgalanmalarının Makroekonomik Teorileri: Yeni Keynesyen Model
9 Konjonktür Dalgalanmalarının Makroekonomik Teorileri: Kredi ve Finansal İstikrarsızlık Modelleri
10 Modern Uluslararası Resesyonlar ve Durgunluklar
11 Business Cycles in Turkey
12 Konjonktür Dalgalanmaları ve Maliye Politikası
13 İstikrar Politikaları: Neden ve Nasıl?
14 Dönem Değerlendirmesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Knoop, A. T. (2010). Recessions and Depressions: Understanding Business CyclesEnglish
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları