DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
UTFB 401DÜNYA EKONOMİSİ3 + 08. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Dersin amacı dünyanın güncel ekonomik sorunları hakkında fikir sahibi olmak, Dünya ekonomisindeki gelişmeleri izleyebilmesi için gerekli olan bilgi ve kavramları öğrenmek, Türkiye'nin ekonomik gelişiminin Dünya ekonomisindeki yeri ile değerlendirebilmektir. .
Ders İçeriği Sanayi devrimi öncesinde ve sonrasında dünya ekonomisi, dış ticarette serbestlik ve korumacılık yaklaşımları, dünya ekonomisinde küreselleşme eğilimleri. Dünya ticaretinin ve finansal akımların küreselleşmesi, dünya ekonomisine yön veren örgütlenmeler, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu. Dünya ekonomisinde bölgesel örgütlenmeler. Dünya ekonomisinin yeniden yapılanması ve günümüz dünyasından örnekler.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Dünya ekonomisinin tarihsel arkaplanını açıklayabilecektir.
2Dünya ekonomisinde gözlenen önemli değişme ve gelişme süreçlerini uluslar arası politik ve ekonomik kırılmalarla ilişkilendirebilecektir
3Dünya ekonomisinin güncel yapısal sorunlarının tarihsel, toplumsal ve siyasi kökenlerini yorumlayabilecektir
4Yüzyıl süresince Dünya ekonomisine yön veren temel üretim ve bölüşüm kanallarını yorumlayabilecektir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01324452
ÖK 02324452
ÖK 03324452
ÖK 04324452
Ara Toplam1281616208
Katkı324452

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1UĞUR AKKOÇ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  UTFB 401 Dersin Adı:  DÜNYA EKONOMİSİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ UĞUR AKKOÇ E-Mail:  uakkoc@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3867,
Ders Yeri İİBF C0204,
Amaç : Dersin amacı dünyanın güncel ekonomik sorunları hakkında fikir sahibi olmak, Dünya ekonomisindeki gelişmeleri izleyebilmesi için gerekli olan bilgi ve kavramları öğrenmek, Türkiye'nin ekonomik gelişiminin Dünya ekonomisindeki yeri ile değerlendirebilmektir. .
İçerik : Sanayi devrimi öncesinde ve sonrasında dünya ekonomisi, dış ticarette serbestlik ve korumacılık yaklaşımları, dünya ekonomisinde küreselleşme eğilimleri. Dünya ticaretinin ve finansal akımların küreselleşmesi, dünya ekonomisine yön veren örgütlenmeler, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu. Dünya ekonomisinde bölgesel örgütlenmeler. Dünya ekonomisinin yeniden yapılanması ve günümüz dünyasından örnekler.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Zaman Tünelinde Dünya Ekonomisi 0-1000
2 Batı Gelişmesinin Dünyanı Geri Kalanına Etkisi 1000-1950
3 rminci Yüzyılın İkinci Yarısında Dünya Ekonomisi
4 Kapitalist Dünyanın Ekonomik Kurumları ve 2.Küresel Dalganın Başlangıcı
5 Dünya Ekonomisinde Sol Yükseliş ve Refah Uygulamaları
6 Küresel 2.Dalganın Hızlanma Süreci Ticaretin Küreselleşmesi
7 Dünya´nın Tek Kutuplaşması ve Finansın Küreselleşmesi
8 Finans Odaklı Dünya Ekonomisinin Gelişmesi ve Yaşanan Krizler
9 VİZE SINAVI
10 Dünya ekonomisinde üretim yapısının uluslararasılaşması ve Yeni Üretim Kutupları
11 Dünya Ekonomisinde Bölgeselleşme odalı Gelişme, AB- NAFTA VB
12 Dünya Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye, TNC´ler ve Çevre Ülkelerdeki yansımalar
13 Dünya Ekonomisinde Emek Hareketleri ve Uluslararası Göç Olgusu
14 Dünya Ekonomisinin Finansal Krizi ve Yansımaları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Pamuk Ş. (2005)- Osmanlı Türkiye İktisat Tarihi (1500-1914), İş Bankası Kültür Yayınları Türkçe
Pamuk Ş. (2014)- Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi , İş Bankası Kültür YayınlarıTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları