DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OFD 404ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI2 + 68. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı, eğitim kurumlarında günlük etkinlik programında yer alan eğitim etkinliklerini planlamak, uygulamak, değerlendirmek, çocukları tanımaya ve değerlendirmeye yönelik teknikleri uygulamak ve öz değerlendirme yapmaktır.
Ders İçeriği Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.
Ders Ön Koşul OFD 409 OKUL DENEYİMİ
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Meslek alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı bir dersin hazırlık çalışmalarını yapar.
2Meslek alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı bir dersi işler.
3Öğrencilerin kazandıkları hedef davranışlar ile ilgili ölçme ve değerlendirme yapar.
4Ders dışı etkinliklerini uygular.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22
ÖK 01545 5 553325 4  4   3 
ÖK 02 5  4 4433 5 44    44 
ÖK 03       35   3   4   4 
ÖK 04  3        3   5      
Ara Toplam598 9 91211621338458  411 
Katkı1220202332131211200130

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar15TURAN PAKER
Detay 2017-2018 Bahar16ÖZLEM KARAAĞAÇ TUNA
Detay 2017-2018 Bahar17ÖZNUR KUL SARICA
Detay 2017-2018 Bahar18YELDA ORHON
Detay 2017-2018 Bahar19DEVRİM HÖL
Detay 2017-2018 Bahar20SEHER İŞCAN
Detay 2017-2018 Bahar21EDA DURUK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OFD 404 Dersin Adı:  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
Saat (T+P) : 2 + 6   Şube No : 15   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR TURAN PAKER E-Mail:  tpaker@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1029, 296 1029,
Ders Yeri EGT A0310,
Amaç : Bu dersin genel amacı, eğitim kurumlarında günlük etkinlik programında yer alan eğitim etkinliklerini planlamak, uygulamak, değerlendirmek, çocukları tanımaya ve değerlendirmeye yönelik teknikleri uygulamak ve öz değerlendirme yapmaktır.
İçerik : Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Öğretmenlik Uygulamasının tanıtımı
2 Öğretmenlik uygulaması yapılacak okul, uygulama öğretmeni, uygulama öğretim elemanı ile ilgili görev ve sorumlulukların tartışılması
3 Sınıf Yönetimi
4 Ders planı hazırlama
5 Öğretim stratejileri
6 Sınıfiçi öğretim deneyimi: olumlu ve olumsuz yönlerinin tartışılması
7 Sınıfiçi öğretim deneyimi: olumlu ve olumsuz yönlerinin tartışılması
8 Arasınav
9 Öğretim becerileri ve stratejileri
10 Ders materyali ve diğer kaynaklar
11 Ölçme ve değerlendirme
12 Öğrenci performansı ve başarısının kayda alınması ve değerlendirilmesi
13 Öğretmen veli ilişkileri
14 Okuldaki sosyal etkinlikler ve klüp çalışmaları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2019 PAU