DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 107SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ - I3 + 01. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin orta üstü ve ileri düzeyde farklı konularda uygun ve doğru biçimde kendilerini sözlü ifade edebilmeleri için gerekli alt becerileri ve stratejileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Kelimeleri doğru telaffuz etmeleri, konuşmalarında grameri, sesletim ve tonlamayı doğru kullanmaları ve akademik düzeyde iletişim kurabilmeleri de hedeflenmektedir.
Ders İçeriği Bu derste öğrencilerin orta ve ortanın üstü düzeyinde farklı konularda uygun ve doğru biçimde kendini sözlü ifade edebilmeleri için gerekli alt becerileri ve stratejileri geliştirmeleri; okuma ve dinleme bazlı alıştırmaların kullanılması yoluyla öğrencilerin karşısındakini anlamaları; daha akıcı konuşmaları, metne ve sunuya dayalı tartışmalara katılmaları, değişik konularda soru sorarak ya da sorulan sorulara doğru cevap vermeleri, kelimeleri doğru telaffuz etmeleri, konuşmalarında grameri, sesletim ve tonlamayı doğru kullanmaları, kütüphane araştırması gerektiren konularla ilgili sunu hazırlamaları amaçlanmıştır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenciler İngilizce'de farklı bağlamlarda kullanılan çeşitli yapıları, ifadeleri ve kelimeleri belirler
2Farklı konular hakkındaki çeşitli konuşma ve dinleme metinlerini analiz eder
3Farklı ifade, yapı ve kelimelerin bağlama uygun olarak nasıl kullanıldığını örnekler
4Günlük söylem çerçevesinde, verilen amaçlara uygun olarak çeşitli ifade, yapı ve kelimeleri doğru ve akıcı olarak kullanır
5Uzmanlık gerektirmeyen, genel konularda sunu hazırlama ve sunma tekniklerini kullanır
6Çeşitli konular üzerine yapılan sınıf içi fikir tartışmalarına katılır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22PY 23PY 24
ÖK 01    5   55              
ÖK 02    5      55           
ÖK 03     5          5 5     
ÖK 04     5          5       
ÖK 05                        
ÖK 06                        
Ara Toplam    1010  55 55   10 5     
Katkı000022001101100020100000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1FİLİZ RIZAOĞLU
Detay 2019-2020 Güz2FİLİZ RIZAOĞLU
Detay 2019-2020 Güz3FİLİZ RIZAOĞLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  INO 107 Dersin Adı:  SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ - I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ FİLİZ RIZAOĞLU E-Mail:  frizaoglu@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1011,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Bu derste öğrencilerin orta üstü ve ileri düzeyde farklı konularda uygun ve doğru biçimde kendilerini sözlü ifade edebilmeleri için gerekli alt becerileri ve stratejileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Kelimeleri doğru telaffuz etmeleri, konuşmalarında grameri, sesletim ve tonlamayı doğru kullanmaları ve akademik düzeyde iletişim kurabilmeleri de hedeflenmektedir.
İçerik : Bu derste öğrencilerin orta ve ortanın üstü düzeyinde farklı konularda uygun ve doğru biçimde kendini sözlü ifade edebilmeleri için gerekli alt becerileri ve stratejileri geliştirmeleri; okuma ve dinleme bazlı alıştırmaların kullanılması yoluyla öğrencilerin karşısındakini anlamaları; daha akıcı konuşmaları, metne ve sunuya dayalı tartışmalara katılmaları, değişik konularda soru sorarak ya da sorulan sorulara doğru cevap vermeleri, kelimeleri doğru telaffuz etmeleri, konuşmalarında grameri, sesletim ve tonlamayı doğru kullanmaları, kütüphane araştırması gerektiren konularla ilgili sunu hazırlamaları amaçlanmıştır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Derse giriş Tanışma etkinlikleri
2 Oda Arkadaşı Arama Etkinliği Bilgilendirme: Kısa sunum nasıl hazırlanır
3 Kısa Sunumlar- İsmimim Hikayesi
4 Kazanan Kim? Karar Verme Etkinliği Tartışma dili
5 Film Dili Film anlatımı
6 Film tartışması
7 Bellek sildirme
8 Midterm Interview
9 Medya okuryazarlığı
10 Sunum hazırlama
11 İdam cezaları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Folser, K. S. (2006). The art of teaching speaking. Michigan : The University of Michigan Press. English
King, K. B. (1997). Taking sides (Second Edition). Michigan : The University of Michigan Press. English
Various Youtube videos on science, technology, environment, ethics, media literacy, arts, etc. English
Various movies for discussionEnglish
Various short texts for discussion (from Slate, The New Yorker, etc.) English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı30Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav20Ara Sınav
Seminer15Seminer
Derse Devam15Derse Devam
Task içi etkinlik değerlendirmesi20Task içi etkinlik değerlendirmesi
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları