DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
GKD 5016TÜRK SANATI TARİHİ2 + 02. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Hun, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemlerine ait sanat üslupları ve bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri kavrayabilme.
Ders İçeriği Hun Sanatı'ndan, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine kadar sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenir; Cumhuriyet Dönemi Sanatı'ndan başlayarak günümüz Türk sanat eserleri ve sanatçıları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Türk sanatının çeşitli devirlere ait üslup özelliklerini açıklar.
2Geleneksel sanatlar ve resim sanatı arasındaki etkileşimi değerlendirir.
3Türk resminin batılı anlamda oluşum sürecini değerlendirir.
4Sanat eserlerinin oluşumunda sanatçının yaşamı ile sosyo-kültürel unsurları ilişkilendirir.
5Kronoloji, değişim ve sürekliliği algılama becerisi edinmeye kararlıdır.
6Farklı dönemlerden Türk sanatı örneklerini felsefi, ikonografik ve estetik açıdan çözümler.
7Sanat eserlerine değer verme, koruma ve izleme alışkanlığı edinir.
8Kendi sanat çalışmaları için kuramsal alt yapı oluşturur.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12424
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12626
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1GÖRKEM UTKU ALPARSLAN
Detay 2019-2020 Bahar2GÖRKEM UTKU ALPARSLAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  GKD 5016 Dersin Adı:  TÜRK SANATI TARİHİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÖRKEM UTKU ALPARSLAN E-Mail:  galparslan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1171,
Ders Yeri EGT A0233-02,
Amaç : Hun, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemlerine ait sanat üslupları ve bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri kavrayabilme.
İçerik : Hun Sanatı'ndan, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine kadar sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenir; Cumhuriyet Dönemi Sanatı'ndan başlayarak günümüz Türk sanat eserleri ve sanatçıları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları