DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
GKD 5009SANAT VE ESTETİK2 + 02. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı; 1-Sanat ve estetikle ilgili temel kavramların tanımını yapabilme 2-Kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemini kavrayabilme. 3- Sanat ve yaratıcılık arasındaki ilişkiyi söyleyebilme. 4- Sanat ve duyarlılık arasındaki ilişkiyi söyleyebilme. 5- Sanat ve eğitim arasındaki ilişkiyi söyleyebilme. 6- Türkiye'de ve Dünyada sanatın gelişimini kazanır. 7- Sanat ve kültür arasındaki ilişkiyi söyleyebilme. 8- Gelişmekte olan sanatlardaki müzelerin rollerini kazanma becerisi.
Ders İçeriği "Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanların kullanımı ve müzelerin önemi. "
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Sanat, sanat alanları, estetik, sanat ve estetik eğitimi kavramlarının farkına varır.
2Sanatın ne olduğunu ve sanat çeşitlerini bilir ve gruplandırır.
3Sanatçının kim olduğunu bilir.
4Sanat ve estetik üzerine çalışmış filozofları tanır ve bilir.
5Sanat felsefesi ve estetik arasındaki ilişkiyi kavrar.
6Eleştirel bakış edinir.
7Bireysel ve mesleki gelişiminde sanatın öneminin farkında olur.
8Sanat ve estetik ile ilgili farklı bakış açılarını değerlendirir.
9Çevreye karşı duyarlılığını arttırır ve çevrenin güzelleştirilmesinde etkin rol alır.
10Sanat ve estetik anlayışı mesleki bilgi ve davranışlara yansıtır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
ÖK 02              
ÖK 03              
ÖK 04              
ÖK 05              
ÖK 06              
ÖK 07              
ÖK 08              
ÖK 09              
ÖK 10              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12424
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12626
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Bahar1FATIMA AKYÜZLÜER

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  GKD 5009 Dersin Adı:  SANAT VE ESTETİK
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT FATIMA AKYÜZLÜER E-Mail:  fatmayuz@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1302,
Ders Yeri EGT A0332-01,
Amaç : Bu dersin amacı; 1-Sanat ve estetikle ilgili temel kavramların tanımını yapabilme 2-Kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemini kavrayabilme. 3- Sanat ve yaratıcılık arasındaki ilişkiyi söyleyebilme. 4- Sanat ve duyarlılık arasındaki ilişkiyi söyleyebilme. 5- Sanat ve eğitim arasındaki ilişkiyi söyleyebilme. 6- Türkiye'de ve Dünyada sanatın gelişimini kazanır. 7- Sanat ve kültür arasındaki ilişkiyi söyleyebilme. 8- Gelişmekte olan sanatlardaki müzelerin rollerini kazanma becerisi.
İçerik : "Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanların kullanımı ve müzelerin önemi. "
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kaynakların ve ders içeriğinin tanıtımı, okulöncesi eğitimde müziğin önemi.
2 Müzik ve eğitim ilişkisi, farklı kültürlerde müzikal yapılar.
3 Müzik becerilerini geliştirme; çalgı, ses ve nota eğitimi.
4 Müzik dersi etkinliklerinin diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesi.
5 Çocuğun müziksel gelişimi ve toplu çalma ve söyleme etkinlikleri.
6 Çocuğun yaratıcılığını geliştirmede müziği kullanma.
7 Okulöncesi döneme ilişkin şarkı dağarcığı oluşturma ve eşlik çalgılarıyla seslendirme.
8 Şarkı öğretim yöntemleri.
9 Şarkı öğretim yöntemleri.
10 Orff çalgıları tanıtımı ve ritm çalışmaları.
11 Ritm ve çalgı çalışmaları.
12 Ritm ve çalgı çalışmaları.
13 Ritm ve çalgı çalışmaları.
14 Ritm ve çalgı çalışmaları.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları