DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
GKD 5008İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ2 + 02. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin, insan hakları ve demokrasi ile ilgili temel kavramlar, teoriler ve tarihi gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu bilgiler ışığında mevcut tartışmaları analiz etmelerini sağlamaktır. Ayrıca bu ders ile öğretmen adayının insan hakları ve demokrasinin, eğitim ile olan ilişkisini analiz etmesi ve insan hakları ve demokrasi eğitimine yönelik bir vizyon geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi; insan haklarının türleri; demokrasi anlayışları, ilkeleri, yaklaşımları ve insan hakları; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insan hakkı olarak eğitim; okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokul eğitim programı ve demokrasi eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okul ve sınıf ortamı.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Demokrasi ve insan haklarına ilişkin temel kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklar.
2Demokrasi ve insan hakları düşüncesinin felsefi temellerini açıklar.
4Demokrasi ve insan haklarının tarihsel gelişimini açıklar.
7Demokrasi ve insan hakları eğitimi yaklaşımlarını değerlendirir.
5Farklı eğitim kademelerinde demokrasi ve insan hakları eğitiminin yerini analiz eder.
9Demokrasi ve insan hakları eğitiminin önemine dair olumlu tutum geliştirir.
8Demokrasi ve insan hakları ile ilgili öğrendiklerini kendi alanıyla ilişkilendirir.
3Demokrasi ve insan hakları ile ilgili temel tartışmaları tanır.
6Demokratik sınıf ve okul ortamının özelliklerini analiz eder

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12424
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12626
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1GÜLTEN YILDIRIM
Detay 2019-2020 Bahar2GÜLTEN YILDIRIM

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  GKD 5008 Dersin Adı:  İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÜLTEN YILDIRIM E-Mail:  gyildirim@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1124,
Ders Yeri EGT A0132-03,
Amaç : Bu dersin amacı, öğrencilerin, insan hakları ve demokrasi ile ilgili temel kavramlar, teoriler ve tarihi gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu bilgiler ışığında mevcut tartışmaları analiz etmelerini sağlamaktır. Ayrıca bu ders ile öğretmen adayının insan hakları ve demokrasinin, eğitim ile olan ilişkisini analiz etmesi ve insan hakları ve demokrasi eğitimine yönelik bir vizyon geliştirmesi amaçlanmaktadır.
İçerik : İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi; insan haklarının türleri; demokrasi anlayışları, ilkeleri, yaklaşımları ve insan hakları; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insan hakkı olarak eğitim; okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokul eğitim programı ve demokrasi eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okul ve sınıf ortamı.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Tanışma, dersin ve sürecin tanıtılması
2 İnsan hakları ve demokrasi ile ilgili temel kavramlar, insan hakları ve demokrasi düşüncesinin felsefi temelleri
3 İnsan hakları ve demokrasinin tarihi gelişimi I- Hukuki ve Siyasi Gelişmeler
4 İnsan hakları ve demokrasinin tarihi gelişimi II- Düşünürlerin Katkısı
5 Demokrasi yaklaşımları
6 İnsan hakları ve demokrasinin ülkemizdeki gelişimi
7 İnsan hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler
8 Ara sınav
9 İnsan hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler
10 İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum-kuruluşlar ve faaliyetleri
11 İnsan hakları ve demokrasi ile ilgili temel sorunlar
12 İnsan hakları ve demokrasi ile ilgili temel sorunlar
13 Okulda ve ailede demokrasi, ne öğretmeliyiz, neden?
14 Genel değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Kepenekçi, Yasemin Karaman. (2008). Eğitimciler için İnsan Hakları ve Vatandaşlık. Ankara: Ekinoks Yayınevi.Türkçe
Uygun, Oktay. (2014). Demokrasi: Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar. (2. Baskı). İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.Türkçe
Kepenekçi, Yasemin Karaman. (2000). İnsan Hakları Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Türkçe
Aybay, Rona. (2015). İnsan Hakları Hukuku. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Türkçe
Gülmez, Mesut. (2001). İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi: Egemenlik İnsanındır. Ankara: TODAİE Yayınları.Türkçe
Aybay, Rona. (2010). İnsan hakları- Seçilmiş makaleler (s. 134-144). İstanbul: Pencere Yayınları.Türkçe
Kuçuradi, İoanna. (2011). İnsan hakları: Kavramları ve sorunları. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.Türkçe
Şenel, Alaeddin. (1996). İnsanlık tarihi boyunca insan hakları demokrasi ilişkisi. İzmir Barosu İnsan Hakları hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Yayını. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları