DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
GKD 5004BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ2 + 02. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bilimin tarihsel süreç içindeki gelişimini ve bilim felsefesine ilişkin temel değer, kavram ve tartışmaları metodolojik ve epistemolojik çoğulculuk temelinde öğrencilere tanıtarak, öğrencilerde çalıştıkları bilim dalının temellerine dair bir kavrayış geliştirmek.
Ders İçeriği Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sınıflandırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bilim ve felsefeye ilişkin temel kavramları ilişkilendirir
2Eski uygarlıklarda bilimin gelişimini açıklar
3Bilimin batı toplumlarındaki gelişimini çözümler
4Bilimin İslam kültür coğrafyasındaki gelişimini çözümler
5Bilimleri sınıflandırır
6Bilim, bilimcilik, ideoloji, etik ve din kavramlarını tartışır
7Bilimin gelişimindeki farklı paradigmaları ayırt eder.
8Viyana ve Frankfurt düşünce okullarının görüşlerini takdir eder
9Yirminci ve yirmibirinci yüzyıllarda bilimin gelişimini değerlendirir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
ÖK 02              
ÖK 03              
ÖK 04              
ÖK 05              
ÖK 06              
ÖK 07              
ÖK 08              
ÖK 09              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12424
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12626
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1NURETTİN ÖZTÜRK
Detay 2019-2020 Bahar2NURETTİN ÖZTÜRK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  GKD 5004 Dersin Adı:  BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR NURETTİN ÖZTÜRK E-Mail:  nozturk@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1015,
Ders Yeri EGT A0331-01,
Amaç : Bilimin tarihsel süreç içindeki gelişimini ve bilim felsefesine ilişkin temel değer, kavram ve tartışmaları metodolojik ve epistemolojik çoğulculuk temelinde öğrencilere tanıtarak, öğrencilerde çalıştıkları bilim dalının temellerine dair bir kavrayış geliştirmek.
İçerik : Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sınıflandırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Bilimin Tanımı
2 Bilim ve felsefe ilişkisi
3 Bilim ve din ilişkisi
4 Bilim ve sanat ilişkisi
5 Bilim ve mantık
6 Bilim ve bilgi kuramı
7 Bilim ve ahlak
8 Ara sınav
9 Antik çağda bilim ve felsefe
10 Orta Çağlarda bilim ve felsefe
11 Yeni çağda bilim ve felsefe
12 Uzak Doğu (Çin ve Hind) da bilim ve felsefe
13 İslam, bilim ve felsefe
14 Türklerde Bilim ve fslsefe
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Cemal Yıldırım, Bilim Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbulTürkçe
Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbulTürkçe
Cemal Yıldırım, Bilim Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbulTürkçe
Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbulTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları