DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
GKD 5001BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ2 + 02. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Eğitim fakültesi mezunlarının bilimsel araştırma sürecini yürütebilme kapasitesine sahip olmaları beklenmektedir. Bilim ve araştırma etiği dersinin amacı, bilimsel bilgiyi ayırt edebilecek, araştırma sürecinin her aşamasında etik ilkelere uygun mezunlar yetiştirmeye katkı sağlamaktır.
Ders İçeriği Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bilimsel bilgiyi ayırt eder
2Araştırma sürecindeki etik dışı davranışları bilir
3Yazarlık ile ilgili etik ilkeleri bilir
4Hakemlik süreci ile iligli etik ilkeleri bilir
5Bilimsel raporun yayınlanma sürecini etik ilkeler bağlamında değerlendirir
6Bilimsel araştırma süreçlerinde etik ve etik dışı davranışları ayırt eder
7Yayın etiği ihlallerini ve bu ihlalleri önleme yollarını bilir
8Veri toplama sürecindeki etik sorunları fark eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12424
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12626
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1EREN CAN AYBEK
Detay 2019-2020 Bahar4EREN CAN AYBEK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  GKD 5001 Dersin Adı:  BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ EREN CAN AYBEK E-Mail:  İç Hat:  296 1050,
Ders Yeri EGT A0432-01,
Amaç : Eğitim fakültesi mezunlarının bilimsel araştırma sürecini yürütebilme kapasitesine sahip olmaları beklenmektedir. Bilim ve araştırma etiği dersinin amacı, bilimsel bilgiyi ayırt edebilecek, araştırma sürecinin her aşamasında etik ilkelere uygun mezunlar yetiştirmeye katkı sağlamaktır.
İçerik : Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Bilim, Bilimin Doğası, Gelişimi ve Bilimsel Araştırma
2 Etik Kavramı, Etik Kuramları ve Öğretmenlik Meslek Etiği
3 Araştırma ve Yayın Etiği
4 Araştırma Sürecinde Etik İlkeler, Etik Dışı Davranışlar ve Etik İhlaller
5 Yayın Etiği
6 Yayın Sürecindeki Etik Dışı Davranışlar: Aşırma
7 Yayın Sürecindeki Etik Dışı Davranışlar: Sahtecilik, Çarpıtma, Çoklu Yayın ve Dilimleme
8 Ara Sınav
9 Haksız Yazarlık ve Diğer Etik İhlaller
10 Verilerin Çevrimiçi Toplanması, Saklanması ve Etik
11 Danışmanlık, Jüri Üyeliği, Editörlük, Hakemlik ve Etik
12 Araştırma ve Yayın Etiğiyle İlgili Yasal Mevzuat ve Kurullar
13 Bilimde Etik Dışı Davranışlar: Nedenleri, Önlemler, Çözüm Önerileri
14 Benzerlik Tespit Yazılımları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Kürşad Yılmaz ve Recep Serkan Arık, Bilim ve Araştırma Etiği, Pegem AkademiTürkçe
İnayet Aydın, Akademik Etik, Pegem AkademiTürkçe
https://publicationethics.orgEnglish
https://www.olcme.net/lisansTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları