DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OMB 5022AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME2 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; uzaktan eğitimin tarihi gelişimini, kuramlarını, uzaktan eğitim kavramlarını ve uzaktan eğitimde kullanılan öğrenme ortamlarını, uzaktan eğitimde kullanılan tek yönlü ve çift yönlü teknolojileri ve özelliklerini bilmelerini, uzaktan eğitimle ilgili yapılmış çalışmalara ulaşabilmelerini, çocuk ve yetişkinlere yönelik hazırlanmış açık ders ve programlara erişebilmelerini ve bunları inceleyebilmelerini, uzaktan eğitim sistem ve alt sistemlerini ve Öğrenme Yönetim Sistemlerini ve özelliklerini tanımalarını sağlamaktır.
Ders İçeriği Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim materyali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Uzaktan eğitimin tarihi gelişimine yönelik bilgilere sahiptir
2Uzaktan eğitimin kuramlarını bilir ve bunları ifade edebilir
3Uzaktan eğitimde kullanılan kavramları bilir ve bunları açıklayabilir
4uzaktan eğitimde kullanılan tek yönlü iletişim araçlarını bilir ve özelliklerini ifade edebilir
5uzaktan eğitimde kullanılan çift yönlü iletişim araçlarını bilir ve özelliklerini ifade edebilir
6uzaktan eğitimde kullanılan eşzamanlı iletişim araçlarını bilir ve özelliklerini ifade edebilir
7uzaktan eğitimde kullanılan eşzamansız iletişim araçlarını bilir ve özelliklerini ifade edebilir
8uzaktan eğitimi bir sistem olarak tanımlayabilir
9uzaktan eğitimin alt sistemlerini tanımlayabilir
10uzaktan eğitimle ilgili yapılmış çalışmalara erişebilir
11Öğrenme yönetim sistemlerini tanır ve onları yönetebilir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
ÖK 02              
ÖK 03              
ÖK 04              
ÖK 05              
ÖK 06              
ÖK 07              
ÖK 08              
ÖK 09              
ÖK 10              
ÖK 11              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13838
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13838
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1HURŞİT CEM SALAR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OMB 5022 Dersin Adı:  AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HURŞİT CEM SALAR E-Mail:  csalar@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1035,
Ders Yeri EGT A0431-03,
Amaç : Bu dersin amacı öğrencilerin; uzaktan eğitimin tarihi gelişimini, kuramlarını, uzaktan eğitim kavramlarını ve uzaktan eğitimde kullanılan öğrenme ortamlarını, uzaktan eğitimde kullanılan tek yönlü ve çift yönlü teknolojileri ve özelliklerini bilmelerini, uzaktan eğitimle ilgili yapılmış çalışmalara ulaşabilmelerini, çocuk ve yetişkinlere yönelik hazırlanmış açık ders ve programlara erişebilmelerini ve bunları inceleyebilmelerini, uzaktan eğitim sistem ve alt sistemlerini ve Öğrenme Yönetim Sistemlerini ve özelliklerini tanımalarını sağlamaktır.
İçerik : Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim materyali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi ve kuramları
2 dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi;
3 uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri;
4 uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler;
5 açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri;
6 açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları;
7 açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü;
8 öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları;
9 açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim materyali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri;
10 farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi;
11 uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.
12 uzaktan eğitimde öğrenme materyallerinin hazırlanması, kullanılan modeller
13 örnek ders malzemesi hazırlama
14 mobil öğrenme kavramı, mobil öğrenme teknolojileri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları