DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OMB 5017EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER2 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Resmi program, program dışı etkinlikler ile örtük program kavramlarını analiz etmek, örtük program ile ilgili yaklaşımları karşılaştırmak, örtük programın bilişsel ve duygusal öğrenmelere etkisini açıklamak, değerler eğitiminde örtük programın önemini kavratmak ve törenler, sosyal kültürel etkinlikler, ritüeller vb. okulun program dışı etkinliklerini örtük program bağlamında değerlendirmektir.
Ders İçeriği Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul; okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Örtük program, program dışı etkinlikler İle resmi program arasındaki ilişkiyi açıklar
2Eğitim ortamlarındaki örtük program unsurlarını analiz eder
3Örtük programın duygusal ve bilişsel alan kazanımlarını açıklar
4Örtük programın resmi program açısından önemini fark eder
5Değerler eğitiminde program dışı etkinliklerin yerini ve önemini açıklar
6Törenler, ritüeller vb. program dışı etkinlikleri örtük program bağlamında değerlendirir
7Örtük program yaklaşımlarını açıklar
8Okulların fiziki ortam, sosyal ortam ve öğrenme ortamına ilişkin düzenlemelerini örtük program yaklaşımlarına göre analiz eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13838
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13838
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1İBRAHİM TUNCEL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OMB 5017 Dersin Adı:  EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT İBRAHİM TUNCEL E-Mail:  ituncel@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1065, 296 1002,
Ders Yeri EGT A0332-09,
Amaç : Resmi program, program dışı etkinlikler ile örtük program kavramlarını analiz etmek, örtük program ile ilgili yaklaşımları karşılaştırmak, örtük programın bilişsel ve duygusal öğrenmelere etkisini açıklamak, değerler eğitiminde örtük programın önemini kavratmak ve törenler, sosyal kültürel etkinlikler, ritüeller vb. okulun program dışı etkinliklerini örtük program bağlamında değerlendirmektir.
İçerik : Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul; okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ders Tanıtımı Temel Kavramlar
2 Temel Kavramlar (Eğitim Programı – Öğretim Programı)
3 Resmi Program – Örtük Program
4 İşlevsel (Uygulamadaki Program) – Ders Dışı program
5 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler
6 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler
7 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler ve Değerler Eğitimi
8 Örtük Program ve Değerler Eğitimi
9 Örtük Program Yaklaşımları – (Yapısal İşlevselci Yaklaşım – Liberal Yaklaşım)
10 Örtük Program Yaklaşımları (Radikal Marksist ve Direnç Yaklaşımı)
11 Öğrenme Alanları ve Örtük Program
12 Okulda Program Dışı Etkinliklerin Önemi
13 Program Dışı Etkinlikleri Uygulamadaki Güçlükler
14 Difficulties in Implementing Extra-Curricular Activities
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Bloom, B. S. (1994). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (Çev.: D. A. Özçelik.) Ankara: MEB YayıneviTürkçe
Köksal, N. ve Ayvaz Tuncel, Z. (Eds.) (2019). Eğitimde Program Dışı Etkinlikler, Ankara: Pegem Akademi Türkçe
Yüksel, S. (2004). Örtük Program Eğitimde Saklı Uygulamalar, Ankara: Nobel Akademik YayıncılıkTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları