DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OMB 5013MİKRO ÖĞRETİM2 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Öğrencilerin öğretmen davranışları ile ilgili bilgi, beceri ve tutum geliştirmesini sağlamak. Örnek uygulamalar yoluyla sahip olunan beceri, tutum ve davranışları istenen niteliğe ulaştırmak. Mikro öğretim uygulamalarını eleştirel gözle değerlendirebilmelerini sağlamak.
Ders İçeriği Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Etkili öğretim için gerekli değişkenleri fark eder.
2Etkili bir ders planı hazırlar.
3Mikro öğretim uygulaması sırasında, etkililiği sağlayacak değişkenleri düzenler.
4Mikro öğretim uygulamalarının değerlendirme sürecine aktif olarak katılır.
5Mikro öğretim uygulamalarının değerlendirme sürecinde edindiği bilgileri sonraki uygulamalarına yansıtır.
6Mikro öğretim uygulamalarının değerlendirme sürecinde eleştiriye açık davranır.
7Mikro öğretim uygulamalarının kendi öğretmenlik yaşantısına katkısının farkında olur.
8Mikro öğretim uygulamalarına katılmaktan zevk alır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
ÖK 02              
ÖK 03              
ÖK 04              
ÖK 05              
ÖK 06              
ÖK 07              
ÖK 08              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13838
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13838
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları