DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OMB 5013MİKRO ÖĞRETİM2 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Öğrencilerin öğretmen davranışları ile ilgili bilgi, beceri ve tutum geliştirmesini sağlamak. Örnek uygulamalar yoluyla sahip olunan beceri, tutum ve davranışları istenen niteliğe ulaştırmak. Mikro öğretim uygulamalarını eleştirel gözle değerlendirebilmelerini sağlamak.
Ders İçeriği Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Etkili öğretim için gerekli değişkenleri fark eder.
2Etkili bir ders planı hazırlar.
3Mikro öğretim uygulaması sırasında, etkililiği sağlayacak değişkenleri düzenler.
4Mikro öğretim uygulamalarının değerlendirme sürecine aktif olarak katılır.
5Mikro öğretim uygulamalarının değerlendirme sürecinde edindiği bilgileri sonraki uygulamalarına yansıtır.
6Mikro öğretim uygulamalarının değerlendirme sürecinde eleştiriye açık davranır.
7Mikro öğretim uygulamalarının kendi öğretmenlik yaşantısına katkısının farkında olur.
8Mikro öğretim uygulamalarına katılmaktan zevk alır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13838
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13838
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi






104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1ZEYNEP AYVAZ TUNCEL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OMB 5013 Dersin Adı:  MİKRO ÖĞRETİM
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ZEYNEP AYVAZ TUNCEL E-Mail:  zatuncel@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1064,
Ders Yeri EGT A0331-03,
Amaç : Öğrencilerin öğretmen davranışları ile ilgili bilgi, beceri ve tutum geliştirmesini sağlamak. Örnek uygulamalar yoluyla sahip olunan beceri, tutum ve davranışları istenen niteliğe ulaştırmak. Mikro öğretim uygulamalarını eleştirel gözle değerlendirebilmelerini sağlamak.
İçerik : Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ders Tanıtımı Dersin Amacı
2 Mikroöğretim Nedir? Mikroöğretimin Temel Özellikleri
3 Mikroöğretimin Tarihçesi Dünya'da ve Türkiye'de Mikroöğretim Uygulamaları
4 Mikroöğretimin Uygulama Süreci Mikroöğretimin Avantajları ve Sınırlılıkları
5 Mikroöğretim Uygulaması
6 Mikroöğretim Uygulaması
7 Mikroöğretim Uygulaması
8 Mikroöğretim Uygulaması
9 Mikroöğretim Uygulaması
10 Mikroöğretim Uygulaması
11 Mikroöğretim Uygulaması
12 Mikroöğretim Uygulaması
13 Mikroöğretim Uygulaması
14 Mikroöğretim Uygulaması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Şahan, Hasan Hüseyin ve Küçükoğlu, Adnan (2019). Kuramdan Uygulamaya Mikro Öğretim. Ankara: Pegem Akademi.Türkçe
Görgen, İ. (2003). Mikroöğretim uygulamasının öğretmen adaylarının sınıfta ders anlatımına ilişkin görüşleri üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24).Türkçe
ÇOBAN, A. (2014). ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE MİKRO-ÖĞRETİM VE FARKLI YAKLAŞIMLAR. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(53), 219-231Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları