DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OMB 5011ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME2 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı, düşünme ve düşünme becerilerinin önemini, temel düşünme becerilerini kavramak, eleştirel ve analitik düşünme becerilerini günlük ve mesleki yaşamda uygulayabilmektir.
Ders İçeriği Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşünmenin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Düşünme ve düşünme becerilerini tanımlar
2Temel ve ileri düzey düşünme becerilerini açıklar.
3Düşünme becerilerini etkileyen bireysel ve çevresel etkenleri açıklar.
4Düşünme becerilerine yönelik kuramsal yaklaşımları açıklar
5Eleştirel ve analitik düşünmeyi tanımlar.
6Eleştirel ve analitik düşünmenin temel özelliklerini açıklar.
7Eleştirel ve analitik düşünme sürecini açıklar.
8Eleştirel ve analitik düşünmenin yaşamdaki önemini kavrar.
9Eleştirel ve analitik düşünme becerilerini kullanmaya istekli olur.
10Eleştirel ve analitik düşünür özelliklerini analiz eder.
11Eleştirel ve analitik düşünme becerilerinin öğretimine yönelik programları analiz eder.
12Eleştirel ve analitik düşünme becerilerinin eğitim ortamlarında uygulanmasına ilişkin etkinlikler oluşturur.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 04              
ÖK 06              
ÖK 10              
ÖK 11              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13838
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13838
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1GÜLSÜM ÇATALBAŞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OMB 5011 Dersin Adı:  ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÜLSÜM ÇATALBAŞ E-Mail:  catalbas@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1060,
Ders Yeri EGT A0132-03,
Amaç : Bu dersin genel amacı, düşünme ve düşünme becerilerinin önemini, temel düşünme becerilerini kavramak, eleştirel ve analitik düşünme becerilerini günlük ve mesleki yaşamda uygulayabilmektir.
İçerik : Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşünmenin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Düşünme ve düşünme becerilerini tanımı, düşünme yapıları, düşünme yapılarında etkili bilişsel süreçler
2 Temel ve ileri düzey düşünme becerileri, İstemli ve İstemsiz düşünme
3 Düşünme becerileri ile ilgili kuramlar
4 Beyin ve düşünme
5 Eleştirel düşünme ve analitik düşünme kavramı ve özellikleri
6 Eleştirel ve analitik düşünmenin felsefi temelleri
7 Eleştirel düşünme becerileri
8 Ara sınav
9 Analitik düşünme becerileri
10 Eleştirel düşünme eğilimleri
11 Dünyada uygulanan düşünme becerileri eğitim programları
12 Düşünme becerilerini destekleyen etkinlik çalışmaları, eleştirel ve analitik okuma, yazma ve dinleme
13 Öğretim programlarında eleştirel ve analitik düşünme becerilerinin incelenmesi
14 Eleştirel ve analitik düşünme becerilerine yönelik etkinlikler
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Dewey, J. (1991). How we think. NewYork: Pomethus Books.Türkçe
De Bono, E. (2011). Kendine düşünmeyi öğret (3. Baskı). İstanbul: Remzi Kitapevi. Türkçe
De Bono, E. (2007). Altı şapkalı düşünme tekniği. Ankara: Remzi Kitapevi.Türkçe
Doğanay, A. (2017). Üst düzey düşünme becerilerinin öğretimi, A. Doğanay (Ed.), Öğretim İlke ve Yöntemleri içinde (327-384). Ankara: PegemA Yayınları.Türkçe
Gürkaynak, İ., Üstel, F. ve Gülgöz, S. (2008). Eleştirel düşünme (3. Baskı). İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi.Türkçe
İpşiroğlu, Z. (2002). Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretme, İstanbul: Alfa Yayınları.Türkçe
McCall, C.C. (2017). Düşünmeyi dönüştürmek. (çev. K. Gülenç ve N. Boyacı). Ankara: Nobel Yayınları. (Orjinal çalışmanın basım tarihi 2009)Türkçe
Nosich, M. G. (2015). Eleştirel düşünme ve disiplinler arası eleştirel düşünme rehberi (çev. B. Aybek ). Ankara: Anı Yayıncılık.Türkçe
Sternberg, R. J., Grigorenko, E. (2000). Teaching thinking for successful Intelligence. Arlington Heights, Il: Skylight.Türkçe
Paul, R., Elder, L. (2013). Kritik düşünce-Yaşamınızın ve öğrenmenizin sorumluluğunu üstlenmek için araçlar. (Çev: Esra Aslan, Gamze Sart). Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık. Ankara.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları