DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OMB 5009SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM2 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Sürdürülebilir kalkınma ile eğitim arasındaki ilişkileri incelemek ve bu alanda öğrencilere bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırmak.
Ders İçeriği Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre 18 sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenciler, sürdürülebilirlik ve kalkınma kavramlarını öğrenirler.
2Öğrenciler, ekonomi ile ilgili temel kavramları öğrenirler.
3Öğrenciler, ekonomik sistemleri (sosyalist, kapitalist, karma) tanırlar.
4Öğrenciler, kalkınma sürecine eğitimin katkılarını öğrenirler.
5Öğrenciler, göç, yoksulluk ve eşitsizlik konularında bilgi sahibi olurlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
ÖK 02              
ÖK 03              
ÖK 04              
ÖK 05              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13838
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13838
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1GÖKHAN TUZCU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OMB 5009 Dersin Adı:  SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÖKHAN TUZCU E-Mail:  gtuzcu@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1057,
Ders Yeri EGT A0441,
Amaç : Sürdürülebilir kalkınma ile eğitim arasındaki ilişkileri incelemek ve bu alanda öğrencilere bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırmak.
İçerik : Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre 18 sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Sürdürülebilirlik kavramı, sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik.
2 Sürdürülebilir kalkınma ve nüfus (doğurganlık, göç, yoksulluk, eşitsizlik).
3 Sürdürülebilir kalkınma ve teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları.
4 Sürdürülebilir kalkınma ve doğal çevre.
5 Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomi.
6 Sürdürülebilir kalkınma ve kadın.
7 Sürdürülebilir kalkınma ve eğitim.
8 Ara Sınav
9 Sürdürülebilir kalkınma ve üniversiteler.
10 Sürdürülebilir kalkınma ve turizm.
11 Sürdürülebilir kalkınma ve somut ve somut olmayan kültürel miras.
12 Sürdürülebilir kalkınma ve sosyal sorumluluk çalışmaları (sivil toplum örgütleri).
13 Sürdürülebilir kalkınma ve siyasi partiler.
14 Genel Değerlendirme.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Anadolu Ün. Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2004, Eskişehir. Türkçe
Sürdürülebilir Kalkınma El Kitabı, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 1991, Ankara. Türkçe
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim, UNESCO Dünya Konferansı. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU