DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OMB 5007MÜZE EĞİTİMİ2 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Müzelerin önemini, gerekliliğini, işlevlerini, çeşitlerini açıklayabilme ve müze-eğitim uygulamalarını gerçekleştirebilme.
Ders İçeriği Müzenin tanımı ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze ve eğitimi; müze türleri; Türk müzeciliğinin gelişimi; dünyada müzeciliğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kültür ve uygarlık ilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katkısı; tarihi eserlere sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye’de çağdaş müzecilik.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Müzeciliğin tarihi, türleri, amaçları ve işlevleriyle ilgili bilgileri açıklar.
2Müzenin toplum ve eğitimle ilişkilerini değerlendirir.
3Müze eserlerine karşı ilgi uyandırma, değer verme ve onları koruma bilinci kararlılığı gösterir.
4Müze koleksiyonundan hareket ederek tarihsel ve estetik değerleri somut olarak açıklar.
5Farklı kültürlere ait tarihi ve sanat eserleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları değerlendirir.
6İlk ve ortaöğretim ders programları için müze eğitimine yönelik projeler geliştirir.
7Müzede koleksiyonu yoluyla yaratıcı ve esnek düşünmeye teşvik eder.
8Müze ziyaretleri ile ilgili öğrenci rehberi hazırlar.
9Müze eğitimi uygulamalarını, sanat eleştirisi, estetik, sanat tarihi ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
10Müze ile ilgili yayınları ve müzelerin güncel aktivitelerini takip eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
ÖK 02              
ÖK 03              
ÖK 04              
ÖK 05              
ÖK 06              
ÖK 07              
ÖK 08              
ÖK 09              
ÖK 10              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13838
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13838
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1YÜKSEL HANCIOĞLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OMB 5007 Dersin Adı:  MÜZE EĞİTİMİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YÜKSEL HANCIOĞLU E-Mail:  yhanci@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1108,
Ders Yeri EGT A0332-03,
Amaç : Müzelerin önemini, gerekliliğini, işlevlerini, çeşitlerini açıklayabilme ve müze-eğitim uygulamalarını gerçekleştirebilme.
İçerik : Müzenin tanımı ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze ve eğitimi; müze türleri; Türk müzeciliğinin gelişimi; dünyada müzeciliğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kültür ve uygarlık ilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katkısı; tarihi eserlere sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye’de çağdaş müzecilik.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Öğrencilerle tanışma, Dersin kapsamı, Ders öğretim programının tanıtımı, Kaynaklar ve kullanılacak araç, gereçlerin tanıtımı, ölçme değerlendirme yaklaşımları hakkında bilgilendirme
2 Müze nedir?, Müze çeşitleri nelerdir? Müzelerin işlevleri nelerdir? Dünya’da ve Türkiye’de müzeciliğin tarihsel gelişimi
3 Müzenin Eğitimdeki Rolü, Görsel Sanatlar Eğitiminde Okul-Müze işbirliği programı, Öğrenme potansiyeli yüksek bir müze ziyareti nasıl düzenlenir? (Müze ziyaretinden önce öğretmen hazırlıkları, müzedeki sorumluluklar ve müze ziyaretinden sonra derslerde neler yapılabileceği üzerine bilgilendirme) (Proje ödevi ile ilgili yönergelerin verilmesi) İlköğretim Müfredatı Müze Bilinci Öğrenme Alanının İncelenmesi,
4 Müzenin Eğitimdeki Rolü, Görsel Sanatlar Eğitiminde Okul-Müze işbirliği programı, Öğrenme potansiyeli yüksek bir müze ziyareti nasıl düzenlenir? (Müze ziyaretinden önce öğretmen hazırlıkları, müzedeki sorumluluklar ve müze ziyaretinden sonra derslerde neler yapılabileceği üzerine bilgilendirme) (Proje ödevi ile ilgili yönergelerin verilmesi) İlköğretim Müfredatı Müze Bilinci Öğrenme Alanının İncelenmesi,
5 Türk ve Dünya Müzelerinden Örnekleri inceleme Çocuk Müzeleri ve İşlevleri
6 Türk ve Dünya Müzelerinden Örnekleri inceleme Çocuk Müzeleri ve İşlevleri
7 Müze Eğitimi Etkinliklerinden Örnekleri İnceleme
8 Müze Koleksiyon ve Etkinliklerinden Yaralanma Yöntemleri Müze Etkinliği Planlama
9 Aprodisis Arkeoloji Müzesinde Araştırma İnceleme Çalışmaları (Bir Sanat Yapıtının Bağlamsal Yorumu, Çalışma yaprakları, çizimler, yazılı materyaller toplama)
10 Vize Haftası
11 Aprodisias Arkeoloji Müzesi ile ilgili bilgilerin ve izlenimlerin tartışılması- Öğretici Materyaller, Etiket ve İşaretler , Eğitim ve halk programları, Sergileme Biçimleri, Koleksiyon
12 Proje Sunumları
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Buyurgan, Serap., Mercin, Levent (2005). Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları, (Editör; Vedat Özsoy), Ankara: Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları 2Türkçe
GARTENHAUS, Alan (2000) Yaratıcı Düşünme ve Müzeler, Çev: Ruhiser Mergenci- Bekir Onur, Ankara Ünv. Yay.Türkçe
GREENHİLL, Eilean Hooper (1999) Müze ve Galeri Eğitimi, Çev: Meltem Örge Evren, Emine Gül Kapıcı, Ankara Ünv. Yay.Türkçe
ADIGÜZEL, Ömer () Okul Dışında Farklı Bir Öğrenme Ortamın Olarak Çocuk Müzeleri, Eğitim Bilim Toplum DergisiTürkçe
ÖZSOY, V., MERCİN L.(2003) Sanat Eğitiminde Müzelerin Kullanılmasında İlgili Kurum ve Kuruluşların Karşılıklı Görev ve Yükümlülükleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, C 1, S 3, AnkaraTürkçe
ÖZSOY, V. (2001) Yabancı Bir Kültürün Öğrenilmesinde Müze Sergilerinden Yararlanma Gazi Sanat Dergisi Sayı 2Türkçe
ÖZSOY, V.(2002) Sanat Eğitiminde Müze Okul-İşbirliği ve Müzeye Dayalı Bazı Öğretim Yöntemleri, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 153-154 MEB Yay.Türkçe
Stokrocki M. Kırışoğlu, O, (1997) İlköğretim Sanat Öğretimi YOK/Dünya Bankası Yayınları, MEGP Ankara, Türkçe
Abacı, Oya (2005). Çocuk ve Müze, Morpa Yayınları, İstanbulTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Ödev20Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları