DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OMB 5004KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM2 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini çeşitli yönleriyle incelemek, ülkelerin eğitim sistemlerini birbirleriyle ve Türkiye ile karşılaştırmak, farklı ülkelerde yaşanan eğitim sorunlarına getirilen çözüm önerilerini karşılaştırmalı olarak incelemek
Ders İçeriği Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi; karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma; farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitimin finansmanı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden karşılaştırılması; farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik; farklı ülkelerde eğitimde reform ve yenileşme girişimleri; farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sistemleri; eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma; eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurumlar ve kuruluşlar.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Karşılaştırmalı eğitim tanımı, kapsamı ve yöntemi hakkında bilgi sahibi olur.
2Karşılaştırmalı eğitimin tarihsel sürecini analiz eder.
3Çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerini farklı kademeler bazında analiz eder.
4Çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerini Türkiye eğitim sistemi ile karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları değerlendirir.
5Farklı ülkelerin ve Türkiye'nin eğitim sorunlarını analiz eder.
6Eğitim sorunlarına ilişkin karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
ÖK 02              
ÖK 03              
ÖK 04              
ÖK 05              
ÖK 06              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13838
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13838
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1SUNA ÇÖĞMEN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OMB 5004 Dersin Adı:  KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SUNA ÇÖĞMEN E-Mail:  sunadem@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1066,
Ders Yeri EGT A0332-01,
Amaç : Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini çeşitli yönleriyle incelemek, ülkelerin eğitim sistemlerini birbirleriyle ve Türkiye ile karşılaştırmak, farklı ülkelerde yaşanan eğitim sorunlarına getirilen çözüm önerilerini karşılaştırmalı olarak incelemek
İçerik : Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi; karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma; farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitimin finansmanı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden karşılaştırılması; farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik; farklı ülkelerde eğitimde reform ve yenileşme girişimleri; farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sistemleri; eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma; eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurumlar ve kuruluşlar.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin tanıtımı
2 Karşılaştırmalı eğitim ile ilgili temel kavramlar
3 Karşılaştırmalı eğitim ile ilgili temel kavramlar
4 Karşılaştırmalı eğitim tarihi
5 Karşılaştırmalı eğitim tarihi
6 Karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma
7 Karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma
8 Ara sınav
9 Türkiye ve Dünyada Temel Eğitim
10 Türkiye ve Dünyada Yabancı Dil Öğretimi
11 Türkiye ve Dünyada Mesleki Eğitim
12 Türkiye ve Dünyada Öğretmen Yetiştirme
13 Türkiye ve Dünyada Dezavantajlı Grupların Eğitimi
14 Türkiye ve Dünyada Alternatif Eğitim Modelleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
1. İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yayıncılık, 2006Türkçe
2. Rıfat Okçabol, Türkiye Eğitim Sistemi, Ütopya Eğitim Dizisi, 2005Türkçe
3. Sefer Ada ve Nurdan Baysal (ed), Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından Çeşitli Ülkelere Bir Bakış, Pegem A, 2013Türkçe
4. Ali Balcı, Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Pegem A, 2009Türkçe
5. Songül Aynal (Ed), Karşılaştırmalı Eğitim Yansımaları, Pegem A, 2012Türkçe
6.Mark Bray, Bob Adamson ve Mark Mason (Eds), Comparative Education Research Approaches and Methods, Springer, 2014Türkçe
7.Michael Crossley, Patricia Broadfoot and Michele Schweisfurt, Changing Educational Context, Issues and Identities, Routledge, 2007Türkçe
8.Wendy Bignold & Liz Gayton (Eds), Global Issues and Comparative Education, Learning Matters, 2009. 10. Robert Cowen, Andreas M. Kazamias (Eds), International Handbook of Comparative Education, Springer, 2009 Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları