DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OMB 5003EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ2 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı 1. Bu dersin amacı öğrencilere antropoloji biliminin tarihsel gelişimi, alanı ve dalları hakkında gerekli biligleri kazandırmayı amaçlamaktadır. 2. Antropolojinin kullanmış olduğu araştırma yöntem ve metotları ile diğer sosyal bilimlerle olan ilişkileri hakkında öğrencilere kavramsal ve teorik bilgiler verilecektir. 3. Kültür kavramı ve kültür kuramları, kültürün içeriği, kültür araştırmaları, insanın tarihsel evrimi, kültürel evrim, doğal çevre ile üretim ve alışveriş biçimleri, farklılaşma ve gruplaşma, akrabalık evlilik ve soy hakkında öğrencilere kuramsal ve pratik bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.
Ders İçeriği Antropolojinin konusu, temel kavramları, tarihçesi ve yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temel yaklaşımlar; antropolojik yönden eğitim ve eğitim antropolojisinin temel kavramları: Kültür, kültürleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşıt kültür, ortak kültür vd.; eğitimin kültürel temelleri ve işlevleri; kültürler arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okul, okul kültürleri ve etnografileri; medya, kitle iletişim araçları, popüler kültür ve eğitim; küreselleşme, kültürel etkileşim, kültürel okuryazarlık ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde sözlü ve yazılı edebi eserlerde eğitim; Türk aile yapısında ebeveyn ve çocukların rolleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Antropolojinin tanımını yapar.
2Antropolojinin diğer bilimleri ilişkisini açıklar
3Antropolojik alan araştırmasının özelliklerini açıklar
4Antropoloji disiplinlerinin çalışma alanlarını bilir
5Kültür ve değişme kavramlarını açıklar
6Antropoloji konu alanlarındaki temel tartışmaları açıklar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
ÖK 02              
ÖK 03              
ÖK 04              
ÖK 05              
ÖK 06              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13838
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13838
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1AYSUN DOĞUTAŞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OMB 5003 Dersin Adı:  EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT AYSUN DOĞUTAŞ E-Mail:  adogutas@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1086,
Ders Yeri EGT A0233-02,
Amaç : 1. Bu dersin amacı öğrencilere antropoloji biliminin tarihsel gelişimi, alanı ve dalları hakkında gerekli biligleri kazandırmayı amaçlamaktadır. 2. Antropolojinin kullanmış olduğu araştırma yöntem ve metotları ile diğer sosyal bilimlerle olan ilişkileri hakkında öğrencilere kavramsal ve teorik bilgiler verilecektir. 3. Kültür kavramı ve kültür kuramları, kültürün içeriği, kültür araştırmaları, insanın tarihsel evrimi, kültürel evrim, doğal çevre ile üretim ve alışveriş biçimleri, farklılaşma ve gruplaşma, akrabalık evlilik ve soy hakkında öğrencilere kuramsal ve pratik bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.
İçerik : Antropolojinin konusu, temel kavramları, tarihçesi ve yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temel yaklaşımlar; antropolojik yönden eğitim ve eğitim antropolojisinin temel kavramları: Kültür, kültürleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşıt kültür, ortak kültür vd.; eğitimin kültürel temelleri ve işlevleri; kültürler arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okul, okul kültürleri ve etnografileri; medya, kitle iletişim araçları, popüler kültür ve eğitim; küreselleşme, kültürel etkileşim, kültürel okuryazarlık ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde sözlü ve yazılı edebi eserlerde eğitim; Türk aile yapısında ebeveyn ve çocukların rolleri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Derin amacı, içeriği, işlenişi ve kaynakların tanıtımı
2 Antropoloji Nedir?
3 Kültür Nedir?
4 Kültürel Yaklaşımlar: Temel Antropoloji Kuramları
5 Moral Değerlerin Göreceliği
6 Irk
7 Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet
8 Vize
9 Akrabalık
10 Kent, Devlet ve Endüstri
11 Dil ve İletişim
12 Din ve Kutsal
13 Sanayi Öncesi Uyarlanma ve Yaşam Tarzları: Avcı-Toplayıcılık ve Tarım
14 Genel Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları