DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OMB 5002EĞİTİMDE DRAMA2 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersim amacı; drama ile ilgili temel kavramları, tarihçesini, aşamalarını, yöntem ve teknikleri kavramak, toplumsal olaylar ve drama ilişkisini kurmak, dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısını fark etmek, alana özgü drama ders planı hazırlamak ve uygulamaktır.
Ders İçeriği Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Drama ile ilgili temel kavramları açıklar.
2Drama çalışmalarında etkili iletişim kurmanın önemini kavrar.
3Dramanın aşamalarını açıklar.
4Bir doğaçlamada yer alan ögeler arasındaki ilişkileri inceler.
5Dramada kullanılan yöntem ve teknikleri uygular.
6Alanına özgü hazırladığı bir drama planını uygular.
7Çalışmalarında etik davranışlar sergiler.
8Toplumsal olaylar ve drama ilişkisini kurar.
9Dramanın bireysel ve sosyal gelişimine katkısını değerlendirir.
10Drama çalışmalarında sorumluluk almaya gönüllü olur.
11Atölye yaşantısına ilişkin görüşlerinin eleştirilmesine açık olur.
12Atölye çalışmalarında doğaçlamalara katılmaktan zevk alır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
ÖK 02              
ÖK 03              
ÖK 04              
ÖK 05              
ÖK 06              
ÖK 07              
ÖK 08              
ÖK 09              
ÖK 10              
ÖK 11              
ÖK 12              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13838
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13838
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1NECLA KÖKSAL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OMB 5002 Dersin Adı:  EĞİTİMDE DRAMA
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT NECLA KÖKSAL E-Mail:  nkoksal@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1053,
Ders Yeri EGT A0003,
Amaç : Bu dersim amacı; drama ile ilgili temel kavramları, tarihçesini, aşamalarını, yöntem ve teknikleri kavramak, toplumsal olaylar ve drama ilişkisini kurmak, dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısını fark etmek, alana özgü drama ders planı hazırlamak ve uygulamaktır.
İçerik : Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dramaya Özgü Temel Kavramlar
2 Tanıma ve Tanışma
3 İletişim ve Etkileşim
4 Isınma, Uyum Ve Güven
5 Duyular
6 Algı Eğitimi ve Empatik Gelişim
7 Oyun ve Drama İlişkisi
8 Dramanın Aşamaları
9 Ara Sınav
10 Dramada Kullanılan Teknikleri
11 Drama Ortamı ve Öğretmen Nitelikleri
12 Drama Uygulamalarının Değerlendirilmesi
13 Etik ve Drama
14 Bir Dersin Drama Yöntemi ile Planlanması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları