DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OMB 5001KAPSAYICI EĞİTİM2 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı kapsayıcı eğitimin içeriğini ve önemini kavrama; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanaklarını, ulusal ve uluslar arası mevzuatı bilme; kapsayıcı eğitimin gerektirdiği öğretmen rollerini kavrama; kapsayıcı eğitim için gereken tutum ve değerleri kazanma; kapsayıcı okul ve sınıf ortamı hazırlayabilme; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlayabilme; öğrencilerin özelliklerine uygun şekilde öğretimi planlayabilme ve kapsayıcı ders materyalleri ve etkinliklerini seçebilme.
Ders İçeriği Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1kapsayıcı eğitimin içeriğini ve önemini kavrama
2 kapsayıcı eğitimin hukuki dayanaklarını, ulusal ve uluslar arası mevzuatı bilme
3 kapsayıcı eğitimin gerektirdiği öğretmen rollerini kavrama
4kapsayıcı eğitim için gereken tutum ve değerleri kazanma
5kapsayıcı okul ve sınıf ortamı hazırlama
6kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; öğrencilerin özelliklerine uygun şekilde öğretimi planlama ve kapsayıcı ders materyalleri ve etkinlikleri seçebilme.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
ÖK 02              
ÖK 03              
ÖK 04              
ÖK 05              
ÖK 06              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13838
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13838
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1BİRSEN DOĞAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OMB 5001 Dersin Adı:  KAPSAYICI EĞİTİM
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT BİRSEN DOĞAN E-Mail:  bdogan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1138,
Ders Yeri EGT A0132-01,
Amaç : kapsayıcı eğitimin içeriğini ve önemini kavrama; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanaklarını, ulusal ve uluslar arası mevzuatı bilme; kapsayıcı eğitimin gerektirdiği öğretmen rollerini kavrama; kapsayıcı eğitim için gereken tutum ve değerleri kazanma; kapsayıcı okul ve sınıf ortamı hazırlayabilme; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlayabilme; öğrencilerin özelliklerine uygun şekilde öğretimi planlayabilme ve kapsayıcı ders materyalleri ve etkinliklerini seçebilme.
İçerik : Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Tanışma Ders planının paylaşımı
2 Kapsayıcı eğitim: Tanımı, içeriği ve önemi
3 Kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları Ulusal ve uluslararası mevzuat
4 Kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler
5 Kapsayıcı eğitimin gerekliliği
6 Kapsayıcı eğitimin bileşenleri
7 Kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri
8 Öğrencileri farklılaştıran özellikler
9 Ara sınav
10 Kapsayıcı eğitime yönelik yaklaşım, yöntemler ve teknikler
11 Kapsayıcı eğitim ortamları ve materyalleri
12 Öğretimi planlama
13 Kapsayıcı eğitim uygulamaları
14 Dönem sonu değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar, 2012 Derleyenler: Kenan Çayır & Müge Ayan. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.Türkçe
Kızıma Irkçılığı Anlatıyorum, Yazar: Tahar Ben Jelloun. Çeviren: Alev Er, Güncel Yayıncılık.Türkçe
Düşkün, Y. (2016). Türkiye’de ortaöğretimde Kapsayıcı eğitim durum analizi, ERG RaporuTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları