DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MZO 5004DRAMA VE MÜZİKLİ OYUNLAR2 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Drama yöntemi ve müzik eğitiminde oyunun kullanılmasına ilişkin temel kavramların öğretilmesi, bu yöntemlerle yaratıcılık ve doğaçlama ilişkisi kurularak, bu yöntemlerin okul müziğinde kullanımının kazandırılması.
Ders İçeriği Drama ve müziğin oyuna uyarlanmasına yönelik genel kavramsal bilgiler, drama ve müziğin başlangıç noktalarının yaratıcılığa ve doğaçlamaya dayalı oluşu ve duyguların aktarım aracı olmaları nedeniyle her iki alanın da ortak yanlarına yönelik kavramsal ilişkiler kurma; sahne sanatları alanındaki disiplinlerin (müzikal, operet, opera, oratoryo vb.) müzikle ilişkisinden yararlanarak basit müzikal oyunlar hazırlama; yazın türleri olan şiirden, öyküden, destandan vb. yararlanarak müzikal etkinlikler hazırlama; örgün eğitimde kutlanan belirli gün ve haftalara yönelik etkinlikler hazırlama.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Drama yöntemine ilişkin kavramları bilir.
2Dramayı genel müzik eğitiminde etkin biçimde kullanır.
3Müzikli oyunları genel müzik eğitiminde etkin biçimde kullanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
ÖK 02              
ÖK 03              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13838
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13838
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1FATIMA AKYÜZLÜER

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MZO 5004 Dersin Adı:  DRAMA VE MÜZİKLİ OYUNLAR
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT FATIMA AKYÜZLÜER E-Mail:  fatmayuz@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1302,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Drama yöntemi ve müzik eğitiminde oyunun kullanılmasına ilişkin temel kavramların öğretilmesi, bu yöntemlerle yaratıcılık ve doğaçlama ilişkisi kurularak, bu yöntemlerin okul müziğinde kullanımının kazandırılması.
İçerik : Drama ve müziğin oyuna uyarlanmasına yönelik genel kavramsal bilgiler, drama ve müziğin başlangıç noktalarının yaratıcılığa ve doğaçlamaya dayalı oluşu ve duyguların aktarım aracı olmaları nedeniyle her iki alanın da ortak yanlarına yönelik kavramsal ilişkiler kurma; sahne sanatları alanındaki disiplinlerin (müzikal, operet, opera, oratoryo vb.) müzikle ilişkisinden yararlanarak basit müzikal oyunlar hazırlama; yazın türleri olan şiirden, öyküden, destandan vb. yararlanarak müzikal etkinlikler hazırlama; örgün eğitimde kutlanan belirli gün ve haftalara yönelik etkinlikler hazırlama.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları