DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MZO 1008MÜZİK KÜLTÜRÜ2 + 02. Yarıyıl2

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı İnsan-kültür-sanat-müzik gibi kavramların, müzik eğitimcisi olacak bireyler tarafından daha derinlemesine kavranması, Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde müzik eğitimi alanında gelinen nokta ve Atatürk’ün Türk Müzik İnkılabının aktarılması.
Ders İçeriği İnsanın ve kültürün tanımı, kültürel, sosyal ve felsefi boyutuyla müziğin doğuşu, gelişimi, “müzik” ile “kültür” kavramları, müziğin, kültür içerisinde edindiği önemli işlevler; müziğin bireysel ve toplum- 10 sal etkileri, ses kaynakları, sesin oluşumu ve özellikleri, çalgıların oluşumu-gelişimi; dünya ve Türkiye’deki müzik türleri, müziği üreten, icra eden ve dinleyen insanların, müzikal süreç içinde göstermeleri gereken tutum ve davranışlar; müzikte ses sistemleri, müziğin temel ögeleri; Türkiye’deki müzik kurumlarının yapı ve gelişimleri; müzikte estetik ve güzel kavramı; müzik kültüründe geleneksellik, çağcıllık; Türk müzik kültürü, Atatürk ve Türk Müzik İnkılabı, müzik eğitiminin önemi, işlevleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1-

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11212
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


52

2

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1AYŞEGÜL ATAK YAYLA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MZO 1008 Dersin Adı:  MÜZİK KÜLTÜRÜ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AYŞEGÜL ATAK YAYLA E-Mail:  aatak@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1359,
Ders Yeri MSSF A0026-01,
Amaç : İnsan-kültür-sanat-müzik gibi kavramların, müzik eğitimcisi olacak bireyler tarafından daha derinlemesine kavranması, Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde müzik eğitimi alanında gelinen nokta ve Atatürk’ün Türk Müzik İnkılabının aktarılması.
İçerik : İnsanın ve kültürün tanımı, kültürel, sosyal ve felsefi boyutuyla müziğin doğuşu, gelişimi, “müzik” ile “kültür” kavramları, müziğin, kültür içerisinde edindiği önemli işlevler; müziğin bireysel ve toplum- 10 sal etkileri, ses kaynakları, sesin oluşumu ve özellikleri, çalgıların oluşumu-gelişimi; dünya ve Türkiye’deki müzik türleri, müziği üreten, icra eden ve dinleyen insanların, müzikal süreç içinde göstermeleri gereken tutum ve davranışlar; müzikte ses sistemleri, müziğin temel ögeleri; Türkiye’deki müzik kurumlarının yapı ve gelişimleri; müzikte estetik ve güzel kavramı; müzik kültüründe geleneksellik, çağcıllık; Türk müzik kültürü, Atatürk ve Türk Müzik İnkılabı, müzik eğitiminin önemi, işlevleri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kültürün tanımı, kapsamı ve özellikleri, kültürel evreler ve süreçler
2 İnsan ve Müzik Kültürü: Müzik kültürünün tanımı, kapsamı ve öğeleri; Müzik kültürünün kökeni, doğuşu-oluşumu, temelleri ve boyutları
3 Bireyin ve toplumun gelişiminde müziğin rolü ve işlevleri
4 Müzik türleri(halk müziği,sanat müziği,popüler müzik)
5 •Türkiye Müzik Kültürü •Türkiye’de Yaşayan Müzik Türleri
6 •Halk Müziği -Halk Müziği türleri -Halk Müziği Dizileri -Halk Müziğinde Ritim/Ölçü
7 •Osmanlı Müziği -Fasıl -Peşrev, Saz Semaisi -Taksim, Oyun Havası -Gazel, Kâr
8 -Ağırsemâî Kâr-ı Nâtık -Yürüksemâî, Şarkı -Mehter Müziği
9 •Dini Müzikler
10 - Çağdaş Türk Müziği
11 •Popüler Müzikler: -Operet -Kanto -Tango
12 -Türkçe Pop
13 -Rock Müzik -Arabesk -Rap, Hip Hop
14 •Diğer Müzikler(Marşlar)
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları