DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MZO 2014TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ 2 + 04. Yarıyıl2

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Müzik kültüründe ve eğitiminde, müzik tarihinin yeri ve önemi, Tük müzik tarihinin temel kavramlarının gelişimine ve değişimine ilişkin başlıca kavramların kazandırılması.
Ders İçeriği Türk müzik kültürünün tarihsel kökleri; Orta Asya’dan itibaren Türk toplumlarının yaşantılarına mal olan kültür ve müzik ögeleri, bu ögelerin çevre müzik kültürleriyle etkileşimleri; Türklerin Anadolu’ya gelişi ile eski Anadolu topraklarında var olan müzik kültürleri ve Mezopotamya müzik kültürleri ile olan etkileşimleri; İslamiyet’in kabulü ile oluşan süreçteki müzik kültürü; Osmanlı imparatorluğu dönemindeki müzik teorisi, çalgılar, türler ve başlıca bestecileri; Osmanlı dönemi müzik yazmaları, saz ve söz mecmuaları; Batılılaşma hareketleri çerçevesinde Batı ile artan ilişkilerin müzikteki yansımaları, Türkiye’de batı müziğine yönelik ilk gelişmeler, müzik kurumları ve oluşumlarındaki yapısal değişimler; Cumhuriyet dönemindeki müzik, Türk müzik inkılabı, Anadolu’da çok kültürlü müzik yapısı ve yeni müzik oluşumları kurum kuruluşlar.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1 Müzik kültüründe ve eğitiminde Türk Müziği Tarihinin yeri ve önemini bilir.
2Türk Müziği Tarihi ile ilgili temel kavramları söyler.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
ÖK 02              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11212
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


52

2

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1AYŞEGÜL ATAK YAYLA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MZO 2014 Dersin Adı:  TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AYŞEGÜL ATAK YAYLA E-Mail:  aatak@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1359,
Ders Yeri MSSF A0026-01,
Amaç : Müzik kültüründe ve eğitiminde, müzik tarihinin yeri ve önemi, Tük müzik tarihinin temel kavramlarının gelişimine ve değişimine ilişkin başlıca kavramların kazandırılması.
İçerik : Türk müzik kültürünün tarihsel kökleri; Orta Asya’dan itibaren Türk toplumlarının yaşantılarına mal olan kültür ve müzik ögeleri, bu ögelerin çevre müzik kültürleriyle etkileşimleri; Türklerin Anadolu’ya gelişi ile eski Anadolu topraklarında var olan müzik kültürleri ve Mezopotamya müzik kültürleri ile olan etkileşimleri; İslamiyet’in kabulü ile oluşan süreçteki müzik kültürü; Osmanlı imparatorluğu dönemindeki müzik teorisi, çalgılar, türler ve başlıca bestecileri; Osmanlı dönemi müzik yazmaları, saz ve söz mecmuaları; Batılılaşma hareketleri çerçevesinde Batı ile artan ilişkilerin müzikteki yansımaları, Türkiye’de batı müziğine yönelik ilk gelişmeler, müzik kurumları ve oluşumlarındaki yapısal değişimler; Cumhuriyet dönemindeki müzik, Türk müzik inkılabı, Anadolu’da çok kültürlü müzik yapısı ve yeni müzik oluşumları kurum kuruluşlar.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Türk müzik kültürünün tarihsel kökleri Türk Müziği Tarihi’nde Dönemler
2 Hun’lar,Göktürkler ve Uygurlar Dönemlerinde Türk Müziği
3 Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular Döneminde Türk Müzik Kültürü
4 Osmanlı Devleti 14.yy
5 15. ve 16.yy Türk Müziği
6 17. ve 18.yy Türk Müziği
7 19.yy Türk Müziği
8 20.yy Türk Müziği
9 Ara sınav
10 Cumhuriyet Türkiye’si Dönemi
11 Cumhuriyetin İlk Onbeş Yılı
12 Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Müzik Devrimi’ne Genel Bir Bakış
13 Evreler ve Aşamalar
14 Çağdaş Türk Müziği
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları