DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OMB 2006ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ2 + 03. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı; öğrenme ve öğretim stratejilerinin, öğretim yöntem ve tekniklerini bilen ve önemini kavrayıp uygulayabilen, öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde öğretmenin görev ve sorumluluklarını fark eden ve buna bağlı olarak öğretimi planlayabilen; bireyler yetiştirmektir.
Ders İçeriği Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenme ve öğretim sürecini planlamada, yürütmede ve değerlendirmede öğretmenin görev ve sorumluluklarını kavrar
2Öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlikleri analiz eder
3Bir program tasarısının ögelerini ilişkilendirir
4Öğretim kuram ve modellerini tanır
5Öğretim yöntem ve tekniklerinin özelliklerini kavrar
6Öğretimde hedef, strateji, yöntem ve teknik ilişkisini açıklar
7Öğretim yöntem ve tekniklerini doğru biçimde öğretim süreçlerinde kullanmaya istekli olur
8Öğretimde plan hazırlama ilkelerini tanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
ÖK 02              
ÖK 03              
ÖK 04              
ÖK 05              
ÖK 06              
ÖK 07              
ÖK 08              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12424
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12626
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz10ZEYNEP AYVAZ TUNCEL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OMB 2006 Dersin Adı:  ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 10   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ZEYNEP AYVAZ TUNCEL E-Mail:  zatuncel@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1064,
Ders Yeri MSSF A0026-01,
Amaç : Bu dersin temel amacı; öğrenme ve öğretim stratejilerinin, öğretim yöntem ve tekniklerini bilen ve önemini kavrayıp uygulayabilen, öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde öğretmenin görev ve sorumluluklarını fark eden ve buna bağlı olarak öğretimi planlayabilen; bireyler yetiştirmektir.
İçerik : Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Öğretimle İlgili Temel Kavramlar
2 Öğretimle İlgili Temel Kavramlar Eğitim Programı ve Öğeleri / Kavram Haritası
3 Öğretim Programı ve Öğeleri
4 Öğrenme ve Öğretim İlkeleri / Tam Öğrenme/ Programlı Öğretim/
5 Gagne Öğretim Durumları Modeli / Çoklu Zeka Kuramı
6 Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı / İşbirliğine Dayalı Öğrenme
7 Proje ve Probleme Dayalı Öğrenme
8 Öğretim Stratejileri Öğrenme Stratejileri
9 Öğretim Yöntem ve Teknikleri
10 Öğretim Yöntem ve Teknikleri
11 Öğretim Yöntem ve Teknikleri
12 Öğretimin Planlanması Öğretim Hizmetinin Niteliği
13 Öğretimin Planlanması Öğretim Hizmetinin Niteliği
14 Öğretim Araç ve Gereçleri Öğretmen Yeterlilikleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Açıkgöz, K. Ü. (2004). Aktif öğrenme (6. Baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.Türkçe
Bloom, B. S. (1994). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (Çev.: D. A. Özçelik.) Ankara: MEB YayıneviTürkçe
Demirel, Ö. (2008). Öğretme sanatı öğretim ilke ve yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem A YayıncılıkTürkçe
Demirel, Ö. (Editör). (2007). Eğitimde yeni yönelimler (3. Baskı). Ankara: Pegem A YayıncılıkTürkçe
Doğanay, A. (Editör). (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.Türkçe
Ertürk, S. (1997). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş.Türkçe
Gözütok, D. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Ekinoks. Türkçe
Demirel, Ö. (Editör). (2007). Eğitimde yeni yönelimler (3. Baskı). Ankara: Pegem A YayıncılıkTürkçe
Doğanay, A. (Editör). (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.Türkçe
Ertürk, S. (1997). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş.Türkçe
Gözütok, D. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Ekinoks. Türkçe
Hesapçıoğlu, M. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri eğitim programları ve öğretim (6. Baskı). Ankara: Nobel Türkçe
Küçükahmet, L. (2010). File lokantası. Özel menü: Eğitimde temel kavramlar. Ankara: Pegem Akademi YayTürkçe
Sönmez, V. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Anı YayıncılıkTürkçe
Senemoğlu, N. (2010). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan Uygulamaya (16. Baskı). Ankara: Pegem Akademi YayıncılıkTürkçe
Açıkgöz, K. Ü. (2004). Aktif öğrenme (6. Baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.Türkçe
Bloom, B. S. (1994). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (Çev.: D. A. Özçelik.) Ankara: MEB YayıneviTürkçe
Demirel, Ö. (2008). Öğretme sanatı öğretim ilke ve yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem A YayıncılıkTürkçe
Demirel, Ö. (Editör). (2007). Eğitimde yeni yönelimler (3. Baskı). Ankara: Pegem A YayıncılıkTürkçe
Doğanay, A. (Editör). (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.Türkçe
Ertürk, S. (1997). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş.Türkçe
Gözütok, D. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Ekinoks. Türkçe
Demirel, Ö. (Editör). (2007). Eğitimde yeni yönelimler (3. Baskı). Ankara: Pegem A YayıncılıkTürkçe
Doğanay, A. (Editör). (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.Türkçe
Ertürk, S. (1997). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş.Türkçe
Gözütok, D. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Ekinoks. Türkçe
Hesapçıoğlu, M. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri eğitim programları ve öğretim (6. Baskı). Ankara: Nobel Türkçe
Küçükahmet, L. (2010). File lokantası. Özel menü: Eğitimde temel kavramlar. Ankara: Pegem Akademi YayTürkçe
Sönmez, V. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Anı YayıncılıkTürkçe
Senemoğlu, N. (2010). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan Uygulamaya (16. Baskı). Ankara: Pegem Akademi YayıncılıkTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları