DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OMB 2016TÜRK EĞİTİM TARİHİ2 + 03. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, tarihsel süreç içerisinde Türk toplumlarının eğitime bakış açısı ve kurumsal düzenlemeleri hakkında bilgi vererek süreci etkileme gücüne sahip değişkenleri açıklamaktır. Aynı zamanda farklı devletler, yaşayış biçimleri, dini inançlar vb.nin eğitim görüşleri üzerindeki etkisini kavrayarak günümüz eğitim sistemi, kurumlar ve uygulamalar ile ilişkisini kurmaktır.
Ders İçeriği Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Türk Eğitim Tarihinin dönemlere göre temel özelliklerini açıklar.
2Türk Eğitim Sisteminde yaşanan sorunları tarihsel süreç içerisinde analiz eder.
3Türk Eğitim Sisteminde yaşanan gelişmeleri tarihsel süreç içerisinde analiz eder.
4Geçmişteki görüşlerle günümüz uygulamaları arasında bağlantı kurar.
5Geçmişten ders çıkararak geleceğe dönük planlama yapabilir.
6Türk eğitim tarihini bilmenin öneminin farkında olur.
7Türk eğitim tarihi dersindeki etkinliklerine katılmaktan zevk alır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12424
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12626
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz7ZEYNEP AYVAZ TUNCEL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OMB 2016 Dersin Adı:  TÜRK EĞİTİM TARİHİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 7   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ZEYNEP AYVAZ TUNCEL E-Mail:  zatuncel@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1064,
Ders Yeri MSSF A0026-01,
Amaç : Bu dersin amacı, tarihsel süreç içerisinde Türk toplumlarının eğitime bakış açısı ve kurumsal düzenlemeleri hakkında bilgi vererek süreci etkileme gücüne sahip değişkenleri açıklamaktır. Aynı zamanda farklı devletler, yaşayış biçimleri, dini inançlar vb.nin eğitim görüşleri üzerindeki etkisini kavrayarak günümüz eğitim sistemi, kurumlar ve uygulamalar ile ilişkisini kurmaktır.
İçerik : Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ders tanıtımı Türk eğitim tarihinin amacı
2 İSLAMİYET’TEN ÖNCE TÜRKLERDE EĞİTİM Hunlar, Göktürkler, Uygurlar
3 İSLAMİYET’TEN SONRA TÜRKLERDE EĞİTİM İlk Müslüman devletlerinde eğitim Farabi, İbni Sina, Kaşarlı Mahmut
4 Selçuklularda eğitim Ahilik, Nizamülmülk, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Nasrettin Hoca
5 Osmanlılarda eğitim -Kuruluş döneminde eğitimin genel özellikleri
6 -Tanzimat döneminde eğitimin genel özellikleri
7 -I. Meşrutiyet dönemi -Mutlakiyet dönemi
8 II. Meşrutiyet dönemi
9 II. Meşrutiyet dönemi Kurtuluş savaşı dönemi
10 Cumhuriyet Dönemi
11 Cumhuriyet Dönemi
12 Cumhuriyet Dönemi
13 Cumhuriyet Dönemi
14 Cumhuriyet Dönemi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Akyüz, Y. (2012). Türk eğitim tarihi. Ankara: Pegem AkdemiTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları