DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
GKD 1007TÜRK DİLİ 13 + 01. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilerin yazı türlerini tanıması. Kendilerini yazarak anlatabilmelerinin sağlanması.
Ders İçeriği Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Uzaktak Eğitim

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Edebi türleri okur, açıklar, türe uygun yazı yazar.
2Doğru yazı yazma kurallarını bilir uygular.
3Alana özgü yöntem ve teknikleri kullanarak yazı yazar.
4Söz varlığını zenginleştirir, yazılarında uygular.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
ÖK 02              
ÖK 03              
ÖK 04              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)14444
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)14444
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz3SABAHATTİN YAŞA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  GKD 1007 Dersin Adı:  TÜRK DİLİ 1
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 3   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SABAHATTİN YAŞA E-Mail:  syasa@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1154,
Ders Yeri EGT A0022-15,
Amaç : Öğrencilerin yazı türlerini tanıması. Kendilerini yazarak anlatabilmelerinin sağlanması.
İçerik : Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dil nedir? Önemi, özellikleri
2 Dil ve iletişim
3 Dillerin sınıflandırılması
4 Türk dilinin tarihsel dönemleri
5 Türk dilinin tarihsel dönemleri
6 Türk dilinin tarihsel dönemleri
7 Türk dilinin tarihsel dönemleri
8 Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları
9 Ses bilgisi ve Türkçenin ses özellikleri
10 Türkçenin ses özellikleri
11 Ses olayları
12 Anlam ilişkilerine göre sözcükler
13 Anlam ilişkilerine göre cümleler
14 Anlam ilişkilerine göre cümleler, deyimler, atasözleri, özdeyişler
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
TDK Yazım Kılavuzu, TDK (2005)Türkçe
"Üniversiteler İçin Türk Dili I" başlığını taşıyan tüm kaynaklar.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı80Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav20Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları