DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
GKD 1002ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 22 + 02. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ulusal ve evrensel değerini yeni kuşaklara aktarmak. Ulusal kazanımların insanlığın ortak medeni değerleriyle ilişkisi bağlamında Türk modernleşme serüveninin önemini kavramak. Atatürk ilkeleri ve inkılâpları ile Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler karşısında bilimsel bir bakış açısı geliştirmek. Türk ulusunu Atatürkçü düşünce paralelinde milli hedefler etrafında milli bir bilinçle birleştirmek.
Ders İçeriği Siyasi alanda yapılan inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf İnkılabı, Türk Tarih ve Dil İnkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait İsyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Uzaktak Eğitim

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Siyasî alanda yapılan inkılâplara bütüncül bakabilmek
2Çok partili rejim denemelerini ve sonuçlarını kavrayabilmek
3Hukuk alanında yapılan inkılâpları değerlendirebilmek
4Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar bilgisine ulaşabilme ve anlama becerisi kazanmak
5Sosyal alanda yapılan inkılâpları değerlendirebilme
6Ekonomi ve sağlık alanda yapılan inkılâpları değerlendirebilmek
7Atatürk dönemi (1923-1932) Türk dış politikası gelişmeleri değerlendirebilmek
8Atatürk dönemi (1932-1938) Türk dış politikası gelişmeleri değerlendirebilme
9Türk İnkılâbı’nın temel ilkelerinden Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin taşıdığı anlam ve değeri kayrayabilmek
10Türk İnkılâbı’nın temel ilkelerinden olan Lâiklik, Devletçilik, Halkçılık, İnkılâpçılık ilkelerinin taşıdığı anlam ve değeri açıklayabilme
11Atatürkçülüğün temel ilkelerini bütünleyici ilkelerin anlam ve değerini kavrayabilmek
12Mustafa Kemal Atatürk’ten sonraki gelişmeleri dönemin koşulları içinde değerlendirebilmek
13Demokrat Parti Dönemi ve Sonrasındaki gelişmeleri açıklayabilmek

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12424
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12626
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar2MACİT GÜRBÜZ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  GKD 1002 Dersin Adı:  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MACİT GÜRBÜZ E-Mail:  mgurbuz@pau.edu.tr, İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0022-13,
Amaç : Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ulusal ve evrensel değerini yeni kuşaklara aktarmak. Ulusal kazanımların insanlığın ortak medeni değerleriyle ilişkisi bağlamında Türk modernleşme serüveninin önemini kavramak. Atatürk ilkeleri ve inkılâpları ile Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler karşısında bilimsel bir bakış açısı geliştirmek. Türk ulusunu Atatürkçü düşünce paralelinde milli hedefler etrafında milli bir bilinçle birleştirmek.
İçerik : Siyasi alanda yapılan inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf İnkılabı, Türk Tarih ve Dil İnkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait İsyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar Saltanatın Kaldırılması Cumhuriyetin İlanı Halifeliğin Kaldırılması
2 Siyasi Partiler ve Çok Partili Rejim Denemeleri Halk Fırkası Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Şeyh Sait İsyanı Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı
3 Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar 1921 ve 1924 Anayasaları Türk Medeni Kanunu
4 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
5 Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar
6 Ekonomi ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar
7 Atatürk Dönemi ( 1923/1932 ) Türk Dış Politikası
8 Ara Sınav
9 Atatürk Dönemi (1932/1938 ) Türk Dış Politikası
10 Türk İnkılabı'nın Temel İlkeleri ve Atatürkçülük Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik
11 Laiklik, Halkçılık, Devletçilik ve İnkılapçılık
12 Atatürkçülüğün Temel ilkelerini Bütünleyici İlkeler
13 Mustafa Kemal Atatürk'ten Sonra Türkiye Cumhuriyeti
14 Demokrat Parti Dönemi ve Sonrası
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
ATATÜRK,M. Kemal, Nutuk (1919/1927 ) Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 1989. Türkçe
ATATÜRK,M.Kemal, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2006.Türkçe
EROĞLU,Hamza, Türk Devrim Tarihi, MEB Yayını, Ankara1982.Türkçe
İNAN,Süleyman-Ercan Haytoğlu(Edt.), Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Anı Yay., Ankara 2007.Türkçe
İNAN,Süleyman-Cengiz Akseki ve diğ., İnkılap Dersleri, Gökçe Kitabevi, Ankara 2011.Türkçe
TUNÇAY,Mete-Cemil Koçak ve diğ., Çağdaş Türkiye, Cilt : 4, Cem Yayınevi, İstanbul 2002.Türkçe
TURAN,Refik-Mustafa Safran ve diğ.,Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Okutman Yay., Ankara 2009.Türkçe
YALÇIN,Durmuş-Azmi Süslü ve diğ., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2003.Türkçe
YÖK(Komisyon), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Ankara 1992.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı80Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav20Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları