DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OMB 1005EĞİTİM FELSEFESİ2 + 02. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Eğitimi; felsefenin temel konu alanları, temel felsefi ve eğitim akımları, başlıca siyasi/ekonomik ideolojilerle ilişkilendirerek; Türk Eğitim Sisteminin felsefi temellerini, yakın tarihsel süreçteki etkili unsurları dikkate alarak değerlendirebilmek.
Ders İçeriği Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Eğitimi felsefenin temel konu/sorun alanlarıyla ilişkilendirir
2Temel felsefi akımların eğitim görüşlerini tanır
3Eğitime ilişkin felsefi akımların katkılarını takdir eder
4İslam dünyası ve batıdaki felsefecilerin eğitim görüşlerini ifade eder
5Felsefeleri insan doğası ve bireysel farklılıklara ilişkin yaklaşımları temelinde karşılaştırır
6Eğitimin bazı siyasi ve ekonomik ideolojilerle ilişkisini çözümler
7Türkiye’de modernleşme döneminde etkili olan düşünce akımlarının eğitime etkisini çözümler.
8Türk eğitim sisteminin felsefi temellerini açıklar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12424
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12626
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar12SİBEL DURU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OMB 1005 Dersin Adı:  EĞİTİM FELSEFESİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 12   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT SİBEL DURU E-Mail:  sduru@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1140,
Ders Yeri EGT A0133-01, MSSF A0026-01,
Amaç : Eğitimi; felsefenin temel konu alanları, temel felsefi ve eğitim akımları, başlıca siyasi/ekonomik ideolojilerle ilişkilendirerek; Türk Eğitim Sisteminin felsefi temellerini, yakın tarihsel süreçteki etkili unsurları dikkate alarak değerlendirebilmek.
İçerik : Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Felsefenin tanımı ve felsefenin içeriği-Felsefenin alanları Epistemoloji-
2 Ontoloji-Aksiyoloji -Mantık
3 Eğitimin tanımı-Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki-Felsefenin eğitime katkıları
4 Eğitimin diğer sistemlerle ilişkisi(toplumsal-ekonomik-politik-siyasi-kültürel) Eğitim felsefesinin tanımı-içeriği-amacı
5 Eğitim felsefesi ile ilgili yaklaşımlar: İdealizm(Sokrates,PlatoniHegel) –Realizm(Aristoteles,Lock,Hume) ve eğitim
6 Daimicilik Eğitim Akımı Esasicilik Eğitim Akımı iki Eğitim Akımının Karşılaştırılması
7 J.Jack Rousseau ve Naturalizm Naturalist Eğitim Akımı
8 Diyalektik materyalizm (+K.Marks) Diyalektik yetişek Politeknik Eğitim
9 VİZE HAFTASI
10 Pragmatizm(+J.Dewey,W.Jemes) ve eğitim İlerlemecilik
11 Yeniden -kurmacılık ve Eğitimde Küreselleşme düşüncesi
12 Varoluşçuluk ve Eğitim(F.Nietzsche,J.P.Sartre,M.Heidegger,A.Camus) Açık Okul Sistemi
13 Postmodernist Felsefe-Bilim ve Eğitim(F.Nietzsche,M.FoucaultP.Feyerabent,J.Derrida) Son Dönem Eğitim akımlarının Geleneksel eğitim akımları ile karşılaştırılması Foucault
14 Türk eğitim sisteminin dayandığı felsefeler: 1-İslamiyetten önce Türk toplumunda eğitimin dayandığı felsefe ve Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki okullar 2-Cumhuriyet döneminde Türk eğitim sisteminin dayandığı felsefe ve M.K Atatürk”ün eğitim yaklaşımı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları