DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OMB 1003EĞİTİM SOSYOLOJİSİ2 + 02. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı 1.Bu ders eğitimi sosyolojik açıdan ele alarak, eğitime sosyal bir anlam ve öz kazandırmayı amaçlamaktadır. 2. Eğitimin sosyal yönünü, sosyolojik bulgularla birleştiren ve kesinliği olan sentez bir uygulama olduğunu öğrencilere kavratmaktır. 3. Eğitim sosyolojisi eğitim ve öğretimden doğan her türlü sorunun çözümüne yönelen teknik bir disiplin olduğunu öğrencilere göstermektir. 4. Öğrencilere eğitim sosyolojisi alanında yapılmış bilimsel araştırmaların nasıl taranacağı, onlar hakkında kendi görüş ve değerlendirmesini içeren bilimsel bir raporun nasıl hazırlanacağı konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 5. Öğrencilere hazırlanan bu bilimsel raporun sınıf içinde nasıl sunulacağı konusunda gerekli bilgi ve becerileri uygulamalı olarak kazandırmayı hedeflemektedir
Ders İçeriği Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Eğitimi sosyolojik açıdan ele alarak, eğitime sosyal bir anlam ve öz kazandırır.
2Eğitimin sosyal yönünü, sosyolojik bulgularla birleştirir ve kesinliği olan sentez bir uygulama olduğunu kavrar.
3Eğitim sosyolojisinin eğitim ve öğretimden doğan her türlü sorunun çözümüne yönelen teknik bir disiplin olduğunu öğrenir.
4Türk toplumunun eğitim sistemini objektif olarak analiz eder.
5Ulusal ve küresel düzeydeki eğitim sorunlarını eleştirel bir bakış açısıyla ele alır.
6Ulusal ve küresel düzeydeki eğitim sorunlarına uygun çözüm yolları önerir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
ÖK 02              
ÖK 03              
ÖK 04              
ÖK 05              
ÖK 06              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12424
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12626
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Bahar11FEYYAZ KARACA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OMB 1003 Dersin Adı:  EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 11   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT FEYYAZ KARACA E-Mail:  fkaraca@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1090,
Ders Yeri MSSF A0026-01,
Amaç : 1.Bu ders eğitimi sosyolojik açıdan ele alarak, eğitime sosyal bir anlam ve öz kazandırmayı amaçlamaktadır. 2. Eğitimin sosyal yönünü, sosyolojik bulgularla birleştiren ve kesinliği olan sentez bir uygulama olduğunu öğrencilere kavratmaktır. 3. Eğitim sosyolojisi eğitim ve öğretimden doğan her türlü sorunun çözümüne yönelen teknik bir disiplin olduğunu öğrencilere göstermektir. 4. Öğrencilere eğitim sosyolojisi alanında yapılmış bilimsel araştırmaların nasıl taranacağı, onlar hakkında kendi görüş ve değerlendirmesini içeren bilimsel bir raporun nasıl hazırlanacağı konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 5. Öğrencilere hazırlanan bu bilimsel raporun sınıf içinde nasıl sunulacağı konusunda gerekli bilgi ve becerileri uygulamalı olarak kazandırmayı hedeflemektedir
İçerik : Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Tanışma ve derse hakkında genel bilgiler.
2 Eğitim sosyolojisinin tanımı, konusu, özellikleri ve gelişimi
3 Eğitim sosyolojisinin önemi ve diğer bilimlerle ilişkisi; toplumsallaşma süreci
4 Eğitimin toplumsal işlevleri, kültür ve eğitim ilişkileri
5 Ekonomi ve eğitim; demokrasi ve eğitim
6 Eğitimde fırsat eşitliği
7 Toplumsal tabakalaşma ve eğitim; toplumsal sınıflar ve eğitim
8 Aile ve eğitim; toplumsal hareketlilik ve eğitim
9 Ara sınav haftası
10 Akran grupları ve eğitim; toplumsal değişme ve eğitim
11 Toplumsal bir sistem olarak okul; okul çevre ilişkileri
12 Okulda başarısızlık; meslek olarak öğretmenlik; okulda ve sınıfta öğretmen
13 Öğretmenin konumu ve öğretmenin rolü
14 Öğretmen kişiliği ve eğitim; eğitimde yabancılaşma
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Tezcan, Mahmut. (2005...2018). Sosyolojik Kuramlarda Eğitim. Anı Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Ünsal, Serkan ve Çetin, Abdullah (Ed). (2018). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Türkçe
Doğan, İsmail. (2011...2018) Eğitim Sosyolojisi, Ankara: Nobel Yayıncılık,Türkçe
Tezcan, Mahmut. (2005...2018). Sosyolojik Kuramlarda Eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık, Türkçe
Özdemir, M. Çağatay. (2014...2018). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Pegem Akademi Yayncılık. Türkçe
Ballantine, Jeanne H., and Hammack, Floyd M. (2011...2018). The Sosyology of Education: A Systematic Analysis. 7. Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları