DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
GKD 1001ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 12 + 01. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını, Türk İstiklal Savaşı’nı, Lozan Barış Antlaşması’nı, yeni Türk Devleti’nin önemini öğrencilere kavratmaktır.
Ders İçeriği Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Uzaktak Eğitim

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İnkılâbın tanımı ve Türk İnkılâbı’nı hazırlayan nedenleri anlayabilme bilgisini kazanma
2Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çalışmalarını anlayabilme becerisi kazanma
3Trablusgarp, I. ve II. Balkan Savaşlarına bütüncül bakabilme
4I.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışını düşünme duygusunu kazanma
5Mondros Mütarekesi ve İzmir’in işgal edilmesini anlama ve düşünme kabiliyetini kazanma
6Mustafa Kemal Paşa’nın Samsuna çıkışı ve Millî Mücadele’nin başlamasının yarattığı gücü bütüncül olarak bakabilme.
7Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Paşanın yaptığı çalışmaların açıklayabilme
8Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ve yeni Türk Devleti’nin dayandığı yapısal ve düşünsel temelleri analiz edebilme
9Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı ayaklanmalar, Sevr Antlaşması ve bu antlaşmaya karşı tepkiler hakkında bilgi edinme ve eleştirel bakabilme.
10Millî Mücadele’nin cepheleri, Doğu ve Güney cephesinde Ermeni ve Fransız işgallerine karşı yapılan savaşlar bilgisine ulaşabilme.
11Millî Mücadele’nin Batı cephesindeki savaşlar ve Büyük Taarruz’un kazanılması bilgisine ulaşabilme becerisi kazanma
12Türk-Yunan Savaşı’nın sonuçlanması, Mudanya Mütarekesi ve bunun siyasal sonuçlarını değerlendirebilme
13Lozan Barış Antlaşması ve bunun sonucu olarak yeni Türk Devleti’nin dünya tarafından tanınmasını değerlendirebilme.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
ÖK 02              
ÖK 03              
ÖK 04              
ÖK 05              
ÖK 06              
ÖK 07              
ÖK 08              
ÖK 09              
ÖK 10              
ÖK 11              
ÖK 12              
ÖK 13              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12424
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12626
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz3MACİT GÜRBÜZ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  GKD 1001 Dersin Adı:  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 3   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MACİT GÜRBÜZ E-Mail:  mgurbuz@pau.edu.tr, İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0022-12,
Amaç : Bu dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını, Türk İstiklal Savaşı’nı, Lozan Barış Antlaşması’nı, yeni Türk Devleti’nin önemini öğrencilere kavratmaktır.
İçerik : Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kavramlar, Osmanlı Devleti'nin Genel Yapısı.
2 Osmanlı Devleti'nin Yıkılma Nedenleri, Osamnlı Devleti'nde Tanzimat ve Islahat Çalışmaları.
3 I.Dünya Savaşı Öncesi Toprak Kayıpları ve Bölgesel Savaşlar.I.dünya Savaşı'nın Nedenleri ve Başlaması.
4 I.Dünya Savaşı'nda Cepheler, Gizli Anlaşmalar ve Savaşın Sonuçları.
5 Mondros Mütarekesi ve Uygulamaları, Mütareke sonrası Osmanlı başkenti İstanbul.
6 Mütareke Sonrası Anadolu. Havza ve Amasya Genelgeleri.
7 Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri
8 Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Misak-ı Milli Kararları ve İstanbul'un işgali.
9 Ara Sınav
10 TBMM'nin açılması, I.TBMM Dönemi'nde ülke yönetimi.
11 Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Güney Cepheleri.
12 I.ve II.İnönü Savaşları, Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri.
13 Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması.
14 Saltanat'ın Kaldırılması ve Lozan Antlaşması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti TarihiTürkçe
Suna Kili, Türk Devrim TarihiTürkçe
Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin DoğuşuTürkçe
Şerafettin Turan, Türk Devrim TarihiTürkçe
Mustafa Kemal Atatürk, NutukTürkçe
İnkılap Dersleri, Süleyman İnan, Ercan Haytoğlu, Umut Karabulut, Sezen Karabulut, Cengiz Akseki, vd. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı80Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav20Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları