EBS PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

 LİSANS . EĞİTİM FAKÜLTESİ . TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ .

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBO 215GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA4 + 03. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere Beşeri ve Ekonomik Coğrafya ve araştırdığı konularını, dünya nüfus özellikleri ve ekonomik faaliyetlerini öğretmek, Dünya nüfus baskısı ve çevre sorunları konusunda bilinçlendirmektir. .
Ders İçeriği Yerleşmeler ve nüfus özellikleri Tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve madencilik Enerji kaynakları ve endüstriyel hammaddeler Sanayi ve sanayileşme, Ulaşım ve turizm Eğitim, sağlık, ticaret ve pazarlama, Çevre sorunları. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Coğrafi Yeryüzünü (biyosfer) bilimsel açıdan ele alır, mekanı ve özellikle yakın çevreyi tanır .
2Coğrafya eğitiminde arazinin etüt edilmesinin önemini kavrar.
3 Coğrafya Eğitimi ve arazi araştırmalarının diğer bilimlerle iletişim halinde ve etkin bir disiplin olduğunu kavrar.
4Öğrenciler Coğrafi alanda alanında yapılmış bilimsel araştırmaları tarayarak onlar hakkında kendi görüş ve değerlendirmesini içeren bilimsel bir rapor hazırlar.
5Hazırladığı raporu sınıf içinde etkili biçimde sunma bilgi ve becerisi kazanır.
6Öğrenciler sosyal sorumluluk bilgi ve becerisi kazanarak grup çalışması yaparlar.
7Türk toplumunun eğitim sistemini objektif olarak analiz eder.
8Ulusal ve küresel düzeydeki eğitim sorunlarını eleştirel bir bakış açısıyla ele alır.
9Ulusal ve küresel düzeydeki eğitim sorunlarına uygun çözüm yolları önerir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
ÖK 02              
ÖK 032             
ÖK 04455553   5    
ÖK 0524455    55  5
ÖK 06  44455  5   5
ÖK 07   5544  4    
ÖK 08      5535  55
ÖK 09      33335 55
Ara Toplam891319191217862710 1020
Katkı11122121131012

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Güz1ABDULLAH UĞUR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBO 215 Dersin Adı:  GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA
Saat (T+P) : 4 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ABDULLAH UĞUR E-Mail:  abdullahugur@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1099,
Ders Yeri EGT A0132-01,
Amaç : Bu dersin amacı; öğrencilere Beşeri ve Ekonomik Coğrafya ve araştırdığı konularını, dünya nüfus özellikleri ve ekonomik faaliyetlerini öğretmek, Dünya nüfus baskısı ve çevre sorunları konusunda bilinçlendirmektir. .
İçerik : Yerleşmeler ve nüfus özellikleri Tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve madencilik Enerji kaynakları ve endüstriyel hammaddeler Sanayi ve sanayileşme, Ulaşım ve turizm Eğitim, sağlık, ticaret ve pazarlama, Çevre sorunları. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Tanışma ve derse hakkında genel bilgiler.
2 Coğrafya biliminin tanımı,alt bilim dalları,konuları,ilkeleri
3 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya biliminin tarihi gelişim dönemleri ve coğrafya bilim adamları
4 Nüfus Coğrafyası ve Nüfusun sosyo ekonomik nitelikleri
5 Yerleşme coğrafyası,şehir ve kırsal yerleşmeleri
6 Tarım ve hayvancılık coğrafyası,tarım sistemleri ve metodları
7 Ormancılık ve orman ürünleri,ormanların dağılışı.
8 ürünleri,ormanların dağılışı.
9 Ara sınav haftası
10 Endüstri ve Ticaret ,endüstri ve ticaret çeşitleri
11 Endüstri ve Ticaret ,endüstri ve ticaret çeşitleri
12 Endüstri ve Ticaret ,endüstri ve ticaret çeşitleri
13 Turizm,turizmin gelişimi ve türleri
14 Enerji ve madenler ,maden ve enerji türleri , metalurji
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları