DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
PSI 477PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK I2 + 03. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bireye, kişisel sorunlarının çözümü için gerekli olan olgusal bilgileri sağlamak, kişinin isteklerini ve imkanlarını, çeşitli özelliklerini tanımasına yardımcı olmak ve nihai olarak bu bilgilerden yararlanarak özünü gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır.
Ders İçeriği Eğitimde rehberliğin yeri ve önemi hakkında bilgi verme. Rehberliğe farklı bakış açıları bağlamında genel bir rehberlik tanımı yapma. Rehberlik anlayışındaki gelişmeler ışığında ülkemizdeki belli başlı rehberlik uygulama stratejilerini ve dayandığı ilkeleri gösterme. Bireyi tanıma ile başlayan rehberlik serüveninin belli başlı araçlarını kullanmayı öğretme . Mesleki rehberlik ve danışmanlığın öneminin üzerinde durulması. Rehberlik ile program geliştirme ve öğretim-yönetim arasındaki ilişkileri tespit etme. Psiklojik danışma ve rehberlikteki etik kuralları belirleme ve bu kuralları bireye özümseterek yaşamının parçası haline getirmeyi sağlama.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Psikolojik bakış açısını sergiler
2Rehberliğin öğretimle ilişkisini kurar
3Bireyi tanır ve ona uygun yöntemler geliştirir.
4Bireye uygun test teknikleri kullanır.
5Mesleki danışmanlık konusunda nitelikli yaklaşımlar sergileyebilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01212    211
ÖK 0222    11 2
ÖK 03221 1 1 1 
ÖK 04 1    2 11
ÖK 052 1 1 11 1
Ara Toplam864 2 5435
Katkı2110001111

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Ödevler5525
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)155
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)166
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2012-2013 Güz1FİKRİ GÜL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  PSI 477 Dersin Adı:  PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2012-2013 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR FİKRİ GÜL E-Mail:  fgul@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3692,
Ders Yeri FEF C0216,
Amaç : Bireye, kişisel sorunlarının çözümü için gerekli olan olgusal bilgileri sağlamak, kişinin isteklerini ve imkanlarını, çeşitli özelliklerini tanımasına yardımcı olmak ve nihai olarak bu bilgilerden yararlanarak özünü gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır.
İçerik : Eğitimde rehberliğin yeri ve önemi hakkında bilgi verme. Rehberliğe farklı bakış açıları bağlamında genel bir rehberlik tanımı yapma. Rehberlik anlayışındaki gelişmeler ışığında ülkemizdeki belli başlı rehberlik uygulama stratejilerini ve dayandığı ilkeleri gösterme. Bireyi tanıma ile başlayan rehberlik serüveninin belli başlı araçlarını kullanmayı öğretme . Mesleki rehberlik ve danışmanlığın öneminin üzerinde durulması. Rehberlik ile program geliştirme ve öğretim-yönetim arasındaki ilişkileri tespit etme. Psiklojik danışma ve rehberlikteki etik kuralları belirleme ve bu kuralları bireye özümseterek yaşamının parçası haline getirmeyi sağlama.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Psikolojik danışma nedir?
2 Psikolojik danışma süreçleri
3 Psikolojik danışmanın unsurları
4 Danışman-danışan ilişkisi
5 Çeşitli psikolojik kuramlar
6 Davranış terapileri
7 Psikolojik danışma ile terapi arasındaki fark
8 Bütünlükçü yaklaşım
9 Arasınav
10 Doğal yaklaşım
11 İnsancıl yaklaşım
12 Sağlık görüşü olarak psikolojik yaklaşım
13 Kullanılan yöntemler ve araçlar
14 Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları