DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SOS 475DEMOKRASİ VE SİYASET2 + 03. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, tarihsel ve sosyolojik incelemelerin sonuçları açısından demokrasinin pozisyonu ve toplumsal kurum olarak politikanın etkisini/önemini öğretmektir.
Ders İçeriği Demokratik yapılaşma, açık toplumlar, demokratik çözümün değeri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Demokrasi, demokrasinin kaynakları, unsurları ve sınırları
2Demokrasi, demokratlaşma süreçleri ve özellikleri
3Demokratik bir toplumda kişi, kimlik, ilişki ve etkileşim değerleri
4Demokratik bir sürecin işletilmesine yönelik değer ve erdemler
5Demokratik bir toplumda etik ve etik bir altyapının unsurları
6Demokrasi modeller
7Demokrasi, çok kültürlülük
8Çok kültürlülük modelleri ve siyaseti
9Çok kültürlülük, ulus devlet ve kültürel devamlılık
10Ara sınav
11Medeniyetin değişen dengesi ve küresel siyasetin yeniden şekillenmesi
12Enformasyonel siyaset ve demokrasi krizi
13Açık toplum ve düşmanları
14Demokrasi ve alternatif arayışlar
15Final Sınavı

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01       3  
ÖK 02       3  
ÖK 03       3  
ÖK 04       2  
ÖK 05       3  
ÖK 06       3  
ÖK 07       3  
ÖK 08       3  
ÖK 09       2  
ÖK 11       2  
ÖK 12       2  
ÖK 13       1  
ÖK 14       1  
Ara Toplam       31  
Katkı0000000200

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Ödevler5525
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)155
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)166
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2012-2013 Güz1GÜNEY ÇEĞİN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SOS 475 Dersin Adı:  DEMOKRASİ VE SİYASET
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2012-2013 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR GÜNEY ÇEĞİN E-Mail:  gcegin@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3686,
Ders Yeri FEF A0212,
Amaç : Bu dersin amacı, tarihsel ve sosyolojik incelemelerin sonuçları açısından demokrasinin pozisyonu ve toplumsal kurum olarak politikanın etkisini/önemini öğretmektir.
İçerik : Demokratik yapılaşma, açık toplumlar, demokratik çözümün değeri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Egemenlik
2 Habitus
3 İktidar
4 Foucault
5 Bourdieu
6 Marx
7 Weber
8 Turner
9 Sermaye
10 Kapitalizm
11 Nietzsche
12 Parsons
13 Deleuze
14 Sınav
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları